Uvod u filozofiju II - opći

Naziv
Uvod u filozofiju II - opći
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
81497
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Umjesto puko historijskog prikaza razvoja filozofije ili isticanja razlika između pojedinih filozofa u vezi problematiziranja postavki filozofije, svrha kolegija je iznijeti pitanje o jednom kao izvorišnoj moći života, spoznaje i bitka. Poglavito će se propitivati, s jedne strane, odnos jednog i bitka, te, s druge strane, priroda jednog u vidu onoga transcendentnog. Studenti/ce će u konačnici dobiti uvid u ključne metafizičke teme i pojmove, povijesnofilozofijski pregled razvoja tih tema i pojmova, kao i temeljni uvid u odnos filozofije i religije.
Sadržaj
 1. Parmenidovo shvaćanje jedinstva bitka
 2. Razlika između pitagorovskog i novopitagorovskog učenja o jednom I
 3. Razlika između pitagorovskog i novopitagorovskog učenja o jednom II
 4. Ideja onoga dobrog u Platona
 5. Etički smisao bitka u Platona I
 6. Etički smisao bitka u Platona II
 7. Nauk Stare Akademije o prethodnosti jednog
 8. Platonička hijerarhija bitka
 9. Aristotel o jednom i bitku I
 10. Aristotel o jednom i bitku II
 11. Plotinovo učenje o jednom
 12. Plotinovo učenje o jedinstvu ideja i umu
 13. Plotinovo učenje o mističnom sjedinjenju s jednim
 14. Metafizičko pitanje o podrijetlu zla
 15. Završna rasprava

Ishodi učenja
 1. Parmenidovo shvaćanje jedinstva bitka
Metode podučavanja
predavanja
Metode ocjenjivanja
konzultacije i usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Aristotel: Metafizika, Zagreb 1992.
 2. Aristotel: Fizika, Zagreb 1992.
 3. Platon, Država, Zagreb, 2009.
 4. Platon, Fileb, u: Platon, Fileb/Teetet, Zagreb, 1979.
 5. Platon, Parmenid, Zagreb, 2002.
 6. Plotin, Eneade VI, Beograd, 1984.
Dopunska literatura
 1. Barnes, J. Parenid and the Eleatic One, Archiv fur Geschichte der Philosophie, 61 (1979), 1-21
 2. J.R. Bussanich, The One and its Relation to Intellect in Plotinus, Leiden, 1988.

Izborni predmet na studijima
 1. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar