Diplomski rad na studiju Lingvistike

Naziv
Diplomski rad na studiju Lingvistike
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
15
Šifra
124786
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Seminar
0

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij