Diplomski rad na studiju Ruskog jezika i književnosti

Cilj
Pokazati sposobnost samostalne obrade lingvističkih i književnih tema.
Sadržaj
 1. Konzultacije s mentorom.

Ishodi učenja
 1. Izvršiti analizu podataka iz stručne literature
 2. Kritički se osvrnuti na stručnu literaturu
 3. Analizirati na ruskome jeziku jezični materijal s različitih aspekata
 4. Analizirati na ruskome jeziku književni materijal s različitih teorijskih i povijesno-kulturoloških aspekata
 5. Analizirati na ruskome jeziku filmski predložak s različitih povijesno-kulturoloških i teorijskih aspekata
 6. Analizirati na ruskome jeziku izabranu kulturološku temu
 7. Donijeti zaključke i argumentirano iznijeti sintezu provedene jezične analize na ruskome jeziku
 8. Donijeti zaključke i argumentirano iznijeti sintezu provedene književne analize na ruskome jeziku
 9. Donijeti zaključke i argumentirano iznijeti sintezu provedene filmske analize na ruskome jeziku
 10. Donijeti zaključke i argumentirano iznijeti sintezu provedene kulturološko-teorijske analize na ruskome jeziku
 11. Sastaviti duži i kompleksniji stručni tekst na ruskome jeziku
 12. Odabrati odgovarajuću stručnu literaturu
 13. Pronaći potrebne podatke iz stručne literature
Metode podučavanja
- konzultacije s mentorom - odabir teme (lingvistika / teorija književnosti) - odabir i upotreba literature - odabir metode (metoda) pristupa odabranoj temi - nacrtak rada
Metode ocjenjivanja
Procjena javnog nastupa kroz obranu diplomskog rada pred komisijom i procjena sposobnosti kandidata da relevantno odgovori na pitanja članova komisije.

Obavezna literatura
 1. lingvistička, teorija književnosti - prema silabima kolegija ovisno o temi
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij