Uvod u rusku civilizaciju 2

Naziv
Uvod u rusku civilizaciju 2
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
ECTS bodovi
2
Šifra
87773
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Usvajanje općih pojmova i mjestâ vezanih uz kulturu i civilizaciju konteksta ruski – narod, nacija, država, povijest, umjetnost, religija, svakodnevica; usvajanje ruskoga vokabulara (svaka je jedinica popraćena ruskim terminima i hrvatskim ekvivalentima); razvijanje sposobnosti javnoga izlaganja i diskusije te pismenoga izražavanja; razvijanje sposobnosti samostalnoga istraživanja.
Sadržaj
 1. Politička povijest osnovni pojmovi i ličnosti ruske povijesti
 2. Politička povijest osnovni pojmovi i ličnosti ruske povijesti
 3. Politička povijest KGB, Varšavski pakt, perestrojka, ratovi zvijezda, hladni rat, Čečenija Berezovskij
 4. Geografija vremenske zone; glavni gradovi
 5. Geografija glavne rijeke, planinski lanci, jezera i mora
 6. Ekonomija nekad i danas; današnji ekonomski pojmovi, porez, ruske tvrtke – plin i sl. autoindustrija; mobilni operateri; informatika – kompjuterski termini
 7. Jezik, pismo porijeklo jezika; odnos staroslavenskoga i praslavenskoga; razvitak staroruskoga; razvitak ćirilice
 8. Filozofska misao
 9. Filozofska misao
 10. Primijenjena umjetnost – ruski suvenir medenjaci, čipka, hohloma, babuške
 11. Film
 12. Slikarstvo ikone, narodno stvaralaštvo
 13. Arhitektura poznate građevine
 14. Sport nekadašnji i sadašnji istaknuti sportaši; ruski sportski klubovi s hrvatskim sportašima
 15. Ponavljanje

Ishodi učenja
 1. Kolegij pridonosi shvaćanju i prihvaćanju ruske kulture i civilizacije (povijest i suvremenost)
 2. Stvaranje općega vokabulara na ruskome jeziku
 3. Kolegij nudi temelj svim sljedećim kolegijima, osobito matičnoga studija
Metode podučavanja
Nastavnički uvodni pregled cjeline koja se obrađuje (predavanje), studentski pisani seminar i usmena izlaganja, tematske rasprave i usporedba s hrvatskom i svjetskom civilizacijom – interakcija nastavnika i studenata te studenata međusobno.
Metode ocjenjivanja
- izvršavanje obaveza: - odabir teme - pisanje rada - izlaganje obrađene teme - ECTS bodovi

Obavezna literatura
 1. skripta
Dopunska literatura
 1. Russkij jazyk. Énciklopedija (1979) Sovetskaja enciklopedija, Moskva.
 2. Sesar, Dubravka (1996) Putovima slavenskih književnih jezika. Pregled standardizacije češkoga i drugih slavenskih jezika. Zavod za lingvistiku FF Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.
 3. Stĕpanova, Ludmila; Vychodilová, Zdeňka (2005) Zemĕpisné a politické reálie současného Ruska / Географические и политическе реалии современной России. Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Olomouc

Izborni predmet na studijima
 1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 2. Ruski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. Ruski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6., 8. semestar