Uvod u slavensku arheologiju

Naziv
Uvod u slavensku arheologiju
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
64094
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
U predavanjima se razmatra najstarija povijest naroda istočne i srednje Europe te njihove kulture koje se nisu odrazili u pisanim izvorima. Arheološka istraživanja jedina su koja nam pokazuju kako se odvijala ta najstarija povijest. Cilj predavanja je da se arheološkom metodom, kao i uz pomoć drugih znanosti prije svega uz pomoć lingvistike, etnografije i historije, mogu objasniti, sistematizirati, analizirati i usporediti obilježja kulture i etnogeneze Slavena. Mnoga temeljna pitanja obiluje često proturječnim mišljenjima, pretpostavkama koje valja prezentirati i objasniti kako bi se moglo pristupiti problemu. Problem nastanka Slavena i njihova rana povijest razmatra se zajedno s poviješću drugih naroda i drugih kultura koje su utjecale jedne na druge i koje se ne mogu dijeliti. Proučavati arheološke kulture istočne i srednje Europe istoznačno je opisivati i povijest različitih naroda koji imaju zajedničku prošlost, a na povijesnu scenu izlaze pod različitim imenima i govore često različitim jezicima.Narodi istočne i srednje Europe došavši u srednju i južnu Europu donijeli su sa sobom svoju povijest, kulturu i tragove koji se jedino arheološkim istraživanjima mogu rekonstruirati i objasniti. U predavanjima će se objasniti tipologija pojedinih vrsta arheološke građe i objasniti i navesti glavna obilježja arheoloških kultura
Sadržaj
 1. Uvod – osnovna literatura, opća geografija
 2. Povijest istraživanja / zapadna teorija / istočna teorija / ostale teorije
 3. Slavenska etnogeneza u svijetlu pisanih izvora
 4. Područje današnje Ukrajine u svijetlu arheoloških istraživanja / Zarubinječka kultura, Poenešti-lukaševska, Lipicka kultura, osnovne karakteristike Pševorske kulture, prodor i osnovne karakteristike Wielbarske kulture, skitske kulture, baltske kulture sjevera
 5. Ranoslavenske kulture: Kasnazarubnjecka kultura / Kijevska kultura kulturni pejzaž, oblik kuća, groblja, materijalna karakteristika, gospodarstvo; Černjahovska kultura - kulturni pejzaž, oblik kuća, groblja, materijalna karakteristika, gospodarstvo; Osnovne karakteristike kulture Karpatskih grobnih humaka / Gospodarstvo, keramička proizvodnja, nakit, upotrebni predmeti
 6. Slavenski susjedi i utjecaji drugih naroda / Rimsko Carstvo / Goti / Kutriguri i Utriguri / Gepidi Langobardi i ostali Germani srednje Europe
 7. Koločinska kultura / kulturni pejzaž, oblik kuća, groblja, materijalna karakteristika, gospodarstvo
 8. Praško-Korčakovska kultura / kulturni pejzaž, oblik kuća, groblja, materijalna karakteristika, gospodarstvo
 9. Penkovska kultura / kulturni pejzaž, oblik kuća, groblja, materijalna karakteristika, gospodarstvo
 10. Prodor Slavena prema zapadu - prva naselje u Češkoj i Poljskoj – izgled materijalne kulture / prva naselje zapadno od rijeke Odre i Nysse – izgled materijalne kulture, regionalni tipovi / keramike, Tornow grupa, Sukov – Dziedzice grupa, izgled naselja, burgovi, svetišta/ prva naselje južno od Karpata – izgled materijalne kulture
 11. Prodor Slavena prema sjeveru / Slaveni i Balti / Slaveni i Ugro-Finci
 12. Prodor Slavena prema Rimskom Carstvu / prva naselja u Rumunjskoj, izgled materijalne kulture u Srbiji u Bugarskoj prodor prema Grčkoj
 13. Prodor Avara u srednju Europu / kratka povijest Avara / osnovna periodizacija Karpatska kotlina prije dolaska Avara/ materijalna kultura / povijesni izvori Ranoavarsko vrijeme / Srednjeavarsko vrijeme, Samov savez, Seobe Hrvata i Srba / Kasnoavarsko vrijeme, problemi avarsko-slavenske simbioze, granice utjecaja
 14. Prodor Slavena prema Hrvatskoj
 15. Prva nekoliko stoljeća u novoj domovini

Ishodi učenja
 1. Moći objasniti i usporediti obilježja arheoloških kultura i civilizacija na području istočne i srednje Europe te objasniti glavne povijesne procese bitne za razumijevanje arheoloških kultura.
Metode podučavanja
predavanja
Metode ocjenjivanja
Ocjenjivanje studenata na završnom ispitu.

Obavezna literatura
 1. Z. Váňa, Die Welt der alten Slawen, Praha 1983.
 2. M. Parczewski, Die Anfänge der frühslawischen Kultur in PolenWien : Österreichische Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte, 1993.
 3. J. Zábojník, Slovensko a avarský kaganát, Bratislava 2004.
 4. V. V. Sedov, Sloveni u dalekoj prošlosti, Novi Sad, 2012.
 5. Awaren in Europa, Schätze eines asiatischen Reitervolkes 6.-8. Jh. (katalog izložbe), Nürnberg-Frankfurt am Mein 1985.
Dopunska literatura
 1. L. Niederle, Rukověť slovanské archeologie, Praha 1931. (Isti: Slovenske starine, Novi Sad 1954.)
 2. Z. Vinski, O nalazima 6. i 7. st. u Jugoslaviji s posebnim obzirom na arheološku ostavštinu iz vremena prvog avarskog kaganata, Opusc. archaeol. III, Zagreb 1958.

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 2. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar