Uvod u studij njemačke književnosti

Naziv
Uvod u studij njemačke književnosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
36028
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Usvajanje temeljnih spoznaja i pojmova znanosti o književnosti kao priprema za studij njemačke književnosti; razumijevanje književnosti kao estetskog fenomena i fenomena kulture te njenog položaja u društvu.
Sadržaj
 1. Opis kolegija i nastave na katedri za njemačku književnost Odsjeka za germanistiku
 2. Čitanje (i) književnost(i)
 3. Čitanje (i) književnost(i) - Što je književnost (O pojmu književnosti)
 4. Što je književnost (O pojmu književnosti)
 5. Književnost kao umjetnost (O osobitostima književne komunikacije)
 6. Književnost kao umjetnost (O osobitostima književne komunikacije)
 7. Književnost kao umjetnost (O osobitostima književne komunikacije)
 8. Književnost kao proizvod (O književnoj produkciji)
 9. Književnost kao predmet 1: Znanost o medijima
 10. Književnost kao predmet 2.1: Znanost o književnosti: O teoriji i povijesti književnosti
 11. Književnost kao predmet 2.1: Znanost o književnosti: O teoriji i povijesti književnosti
 12. Književnost kao predmet 2.1: Znanost o književnosti: O teoriji i povijesti književnosti
 13. Književnost kao predmet 2.2: Znanost o književnosti: Pregled metoda znanosti o književnosti
 14. Književnost kao predmet 2.2: Znanost o književnosti: Pregled metoda znanosti o književnosti
 15. Sažetak i završna riječ

Ishodi učenja
 1. sažeti i protumačiti tekstove na njemačkome jeziku koji pripadaju različitim tipovima diskursa
 2. samostalno istražiti, usporediti i komentirati elemente kulturnoga, društvenog i povijesnog transfera u zemljama njemačkoga govornog područja
 3. prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovnu kritičku aparaturu znanosti o književnosti - osnovne književno-kritičke pojmove u analizi književnoga djela
 4. nabrojiti, razlikovati i definirati književne rodove, vrste i žanrove, metričke i versifikacijske obrasce te stilske figure na njemačkom jeziku
 5. primijeniti književnokritičku aparaturu i temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela
 6. kritički prosuđivati o pojedinim književnim pojavama iz njemačkoga govornog područja u odnosu na društveno-povijesni kontekst
 7. interdisciplinarno povezati i integrirati znanja i vještine stečene na studiju jednog studijskog programa s drugim studijskim programom u društveno-humanističkom području
 8. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
Metode podučavanja
Predavanje, prezentacija u formatu powerpoint i analiza tekstova, nastavni materijali na mrežnom sustavu Omega.
Metode ocjenjivanja
Studentske obveze i kontrola uspjeha: Obvezna prisutnost na nastavi. Pismeni ispit u ispitnim rokovima preduvjet za pristupanje usmenom ispitu.

Obavezna literatura
 1. H. Brackert, J. Stückrath (Hg.): Literaturwissenschaft. Ein Grundkurs. Reinbeck: Rowohlt Taschenbuch 1992.
 2. Grundzüge der Literaturwissenschaft. Hg. v. H. L. Arnold und H. Detering. München: dtv 1996.
 3. Materijali s portala virtualne mreže Omega (gradivo selektirano i kompilirano iz ovdje navedene literature)
 4. Ch. Dürscheid, H. Kircher, B. Sowinski: Germanistik. Eine Einführung. Köln, Weimar, Wien: Böhlau 1995.
Dopunska literatura
 1. Alo Allkemper/Norbert Otto Eke: Literaturwissenschaft, Paderborn: Wilhelm Fink 2004
 2. Benedikt Jeßing/Ralph Köhnen: Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft, Stuttgart/Weimar: Metzler 2003
 3. Jochen Vogt: Einladung zur Literaturwissenschaft, München: Fink 1999
 4. Ralf Schnell: Geschichte der deutschen Literatur seit 1945. 2. Auflage. Stuttgart, Weimar: Metzler 2003
 5. René Wellek, Austin Warren: Theorie der Literatur. Königstein/Ts.: Athenäum 1985
 6. Terry Eagleton: Einführung in die Literaturtheorie. 4. Auflage. Stuttgart, Weimar: Metzler 1997
 7. Thomas Anz: Literatur und Lust. Glück und Unglück beim Lesen. München: Beck 1998
 8. Wolgang Iser: Das Fiktive und das Imaginäre. Perspektiven literarischer Anthropologie. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1991

Obavezan predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar