Uvod u suvremenu tursku književnost

Naziv
Uvod u suvremenu tursku književnost
Organizacijska jedinica
Katedra za turkologiju
ECTS bodovi
4
Šifra
124539
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Lektorske vježbe
15

Cilj
Upoznavanje studenata s glavnim književnim školama, tokovima i predstavnicima u turskoj književnosti 20.st.
Sadržaj
 1. Predavanje: Književnost ranog republikanskog perioda: 1923-1940; nova ideologija, novi književni narativSeminar: čitanje odabrane literature, razgovor, izlaganje seminarskih radova.
 2. Predavanje: (Ne)uspjeh i dometi Ataturkovih kulturni reformi Seminar: čitanje odabrane literature, razgovor, izlaganje seminarskih radova.
 3. Predavanje: Nazim Hikmet i začeci lijevo orijentirane književnostiSeminar: čitanje odabrane literature, razgovor, izlaganje seminarskih radova.
 4. Predavanje: Pjesnički pokret Garip (Birinci Yeni): novi poetski realizamSeminar: čitanje odabrane literature, razgovor, izlaganje seminarskih radova.
 5. Predavanje: Socrealizam i ljevičarske tendencije u modernoj turskoj proziSeminar: čitanje odabrane literature, razgovor, izlaganje seminarskih radova.
 6. Predavanje: Od seoskih instituta do novog književnog žanra: "roman sela"Seminar: čitanje odabrane literature, razgovor, izlaganje seminarskih radova.
 7. Predavanje: Moderna turska pripovijetkaSeminar: čitanje odabrane literature, razgovor, izlaganje seminarskih radova.
 8. Predavanje: Ikinci yeni: pjesnička avangarda Seminar: čitanje odabrane literature, razgovor, izlaganje seminarskih radova.
 9. Predavanje: Ahmet Hamdi Tanpinar i pitanje tradicijeSeminar: čitanje odabrane literature, razgovor, izlaganje seminarskih radova.
 10. Predavanje: Turska književnost između vojnih udaraSeminar: čitanje odabrane literature, razgovor, izlaganje seminarskih radova.
 11. Predavanje: (Post)modernističke tendencije u turskoj književnosti (Oguz Atay i prvi glasnici modernističkog obrata)Seminar: čitanje odabrane literature, razgovor, izlaganje seminarskih radova.
 12. Predavanje: Književnost 1980-ih: depolitizacija književnog izraza, glasovi s marginaSeminar: čitanje odabrane literature, razgovor, izlaganje seminarskih radova.
 13. Predavanje: Orhan Pamuk: od disidenta do nobelovcaSeminar: čitanje odabrane literature, razgovor, izlaganje seminarskih radova.
 14. Predavanje: Najnovija generacija suvremenih turskih pisaca (2000-e)Seminar: čitanje odabrane literature, razgovor, izlaganje seminarskih radova.
 15. Predavanje: Zaključna razmatranja, diskusijaSeminar: čitanje odabrane literature, razgovor, izlaganje seminarskih radova.

Ishodi učenja
 1. Primijeniti književnokritičku aparaturu i temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela
 2. Prepoznati i analizirati stilskopoetičke značajke najvažnijih turskih pisaca 20.st.
 3. Kritički prosuđivati o pojedinim književnim fenomenima iz turskog govornog područja u odnosu na društveno-povijesni kontekst
 4. Razlikovati i objasniti značajke glavnih književnostilskih razdoblja u turskoj književnosti 20.st.
 5. Usporediti i objasniti značajke najvažnijih predstavnika turske književnosti 20.st.
Metode podučavanja
Predavanja, čitanje i analiziranje odabranih književnih tekstova, pisanje i izlaganje seminarskih radova.
Metode ocjenjivanja
Završni ispit koji se sastoji od pismenog testa i usmene provjere znanja. Zaključna ocjena temelji se na uspjehu iz završnog ispita, seminarskog rada (pismeni rad i usmeno izlaganje) i vrednovanju kontinuiranog zalaganja studenta tijekom semestra (aktivnost na nastavi i uključivanje u rasprave).

Obavezna literatura
 1. Seyhan, Azade, Tales of Crossed Destinies: The Modern Turkish Novel in a Comparative Context, The Modern Language Association of America, New York, 2008.
 2. Halman, Talat Sait i dr. (ur.), Türk Edebiyatı Tarihi, sv. 4, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2006.
 3. Oktay, Ahmet, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı: 1923-1950, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1993.
 4. Halman, Talat Sait, Rapture and Revolution: Essays on Turkish Literature, Syracuse University Press, Syracuse-New York, 2007.
Dopunska literatura
 1. Naci, Fethi, Yüz Yılın 100 Türk Romanı, Türkiye Bankası Kültür Yayınları, Istanbul, 2007.
 2. Moran, Berna, Türk romanına eleştirel bir bakış II, Iletişim Yayınları, Istanbul, 2008
 3. Moran, Berna, Türk romanına eleştirel bir bakış III, Iletişim Yayınları, Istanbul, 2008

Obavezan predmet na studijima
 1. Turkologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 4. semestar