Uvod u znanstveno istraživanje

Naziv
Uvod u znanstveno istraživanje
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
36007
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Vujević, M. Uvođenje u znanstveni rad. Zagreb : Informator, 1986.
 2. Supek, R. Ispitivanje javnog mnijenja : Zagreb : Sveučilišna naklada Liber, 1981. (ili druga izdanja). Odabrana poglavlja.
 3. Zvonarević, M. Socijalna psihologija, Zagreb : Školska knjiga. 1974. Dio II., str. 59 ? 181.
 4. Milić, V. Sociološki metod. Beograd : Nolit, 1965. (ili druga izdanja). Pogl. VI-XVI.
 5. Šušnjić, Đ. Kritika sociološke metode. Niš : Gradina, 1973.
Dopunska literatura
 1. Elster, J. Uvod u društvene znanosti. Zagreb : Naklada Jesenski i Turk, 2000.
 2. Kuvačić, I. Rasprave o metodi. Zagreb : Naprijed, 1988.
 3. Merton, R. K. O teorijskoj sociologiji. Zagreb : CDD, 1979.
 4. Đurić, M. Problemi sociološkog metoda. Beograd : Savremena škola, 1962. Poglavlja V i VI.
 5. T. Kuhn Struktura znanstvenih revolucija. Naklada Jesenski i Turk ; HSD Zagreb, 1999.
 6. Eckberg, D. L., Hill, L. Koncept paradigme i sociologija. // Revija za sociologiju. 3(1988).
 7. Feyerabend, P. Protiv metode. Sarajevo : Veselin Masleša, 1987.

Obavezan predmet na studijima
 1. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar