Viktorijanska književnost: žanrovi i teme

Naziv
Viktorijanska književnost: žanrovi i teme
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS bodovi
6
Šifra
52238
Semestri izvođenja
zimski, ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Ovaj kolegij je zamišljen kao uvod u viktorijansku književnost. Popis literature obuhvaća tekstove nekih od najznačajnijih pisaca ovoga razdoblja, te pokriva književne rodove značajne za to razdoblje (pjesništvo, nepripovjedna proza, roman). Kolegij će pokušati definirati središnje teme viktorijanske književnosti, koje se tiču viktorijanskog društvenog ustroja, industrijalizacije i urbanizacije, imperijalizma, rodnih ideologija, te profesionalizacije pisanja. Rad u seminaru odvijat će se kroz pomno čitanje formalnih i povijesnih odrednica tekstova. Kolegij stavlja naglasak na angažiran rad studenata u susretu s književnim tekstom, kako bi studenti ovladali vještinama i metodologijom analize književnih tekstova. Jedan od važnih ciljeva ovog kolegija je i vježbanje sposobnosti studenata za pismenu analizu književnih tekstova.
Sadržaj
 1. Uvod u viktorijansko razdoblje. Periodizacija, središnji žanrovi i teme.
 2. Viktorijansko pjesništvo: Tennyson.
 3. Viktorijansko pjesništvo: Browning.
 4. Viktorijanski roman: Dickens. Važnost Dickensa za promjene u konstelaciji književnog polja. Profesionalizacija pisanja romana. Književno polje i kulturno tržište. Dickens, Great Expectations. Središnje teme.
 5. Dickens, Great Expectations. Žanrovske odrednice romana. Gaskell, “Our Society at Cranford”.
 6. Gaskell, North and South. Industrijski roman kao viktorijanski žanr.
 7. Prvi kolokvij. Gaskell, North and South. Pitanje socijalne i političke kartografije u romanu.
 8. Gaskell, nastavak. Viktorijanski klasni sustav: Cannadine
 9. Socijalna etnografija. Frances Trollope. Thackeray. Mayhew. Društveni kritičari: Carlyle i pitanje rada.
 10. Društveni kritičari: Ruskin, umjetnost i politička ekonomija.
 11. Humanistika i kritika: Arnold. Rok za predaju kratkog eseja na zadanu temu.
 12. Viktorijanski pjesnici: Christina Rossetti, Dante Gabriel Rossetti.
 13. Viktorijanski pjesnici: Arnold.
 14. Drugi kolokvij. John Stuart Mill, The Subjection of Women
 15. Evaluacija.

Ishodi učenja
 1. Upoznatost s jednim od najznačajnijih razdoblja engleske književne povijesti
 2. Stjecanje središnjih povijesnih i književno-povijesnih znanja važnih za viktorijansko razdoblje.
 3. Razvijanje vještina analize književnih tekstova
Metode podučavanja
Kolegij kombinira metode predavanja i seminarskog rada. Već u onom dijelu nastavnog procesa koji je zamišljen kao predavanje, studenti će sudjelovati u vlastitoj edukaciji kroz obrađivanje prethodno zadanog materijala, odnosno pripremu za rad u učionici, ali isto tako i kroz poticanje dijaloga o zadanim temama u učionici. Studenti će učiti i kroz pisanje eseja na zadanu temu, te konzultacije s nastavnikom.
Metode ocjenjivanja
Ocjena se temelji na jednom pismenom radu tijekom semestra (4-5 kartica teksta), te na dva kolokvija, jedan sredinom semestra, a drugi pred kraj semestra.

Obavezna literatura
 1. Alfred Lord Tennyson, “The Lotos-Eaters,” “Ulyssess,” “The Charge of the Light Brigade”
 2. Robert Browning, “My Last Duchess,” “Love Among the Ruins”
 3. Elizabeth Barret Browning, Sonnets from the Portuguese
 4. Dante Gabriel Rossetti, “The Blessed Damozel,” “The Burden of Nineveh”
 5. Christina Rossetti, "Goblin Market"
 6. Matthew Arnold, “Dover Beach,” “The Buried Life”
 7. Thomas Carlyle, “Condition of England,” iz Past and Present
 8. W.M. Thackeray, The Book of Snobs (ulomci)
 9. John Ruskin, The Stones of Venice (ulomci)
 10. Matthew Arnold, “The Function of Criticism at the Present Time”
 11. Walter Pater, The Renaissance (Preface)
 12. Charles Dickens, Great Expectations
 13. Elizabeth Gaskell, North and South
 14. Elizabeth Gaskell, Our Society at Cranford
 15. David Cannadine, “A Viable Hierarchical Society,” iz The Rise and Fall of Class in
 16. Henry Mayhew, London Labour and London Poor (ulomci)
 17. John Stuart Mill, The Subjection of Women (ulomci)
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 4., 5., 6. semestar