Viktorijanski roman: poetika i kulturna politika

Naziv
Viktorijanski roman: poetika i kulturna politika
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS bodovi
6
Šifra
52237
Semestri izvođenja
zimski, ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Cilj je studentima ponuditi uvid u dominantne moduse viktorijanskih prirodnih znanosti, socijalne teorije i vizualnih umjetnosti, prije svega u dijalogu s retorikom viktorijanskoga romana.
Sadržaj
 1. Uvod u povijesni kontekst viktorijanske kulture.
 2. Viktorijanski roman u dijalogu s viktorijanskim prirodnim znanostima.
 3. Viktorijanski roman u dijalogu s viktorijanskim teorijama društva, ekonomskim teorijama i legislativom.
 4. Viktorijanski roman u dijalogu s viktorijanskim vizualnim umjetnostima.
 5. Analiza Jane Eyre kao viktorijanskoga Bildungsromana. Problem obećanja i pripovjedna samolegitimacija.
 6. Analiza Jane Eyre prema specifičnoj poziciji ženskog autorstva.
 7. Kolokvij. Analiza Great Expectations kao kritike viktorijanskog Bildungsromana. Pozicioniranje pripovjedne samolegitimacije.
 8. Analiza Great Expectations prema djelokrugu jezika, imena i zakona.
 9. Analiza Middlemarcha kao alegorije znanja i kulturne povijesti.
 10. Pripovjedna samolegitimacija kod George Eliot.
 11. Analiza viktorijanskog romana kao naslijeđa na primjeru The French Lieutenant’s Woman. Tehnika romana i viktorijanska geologija.
 12. Analiza viktorijanskog romana kao naslijeđa na primjeru The French Lieutenant’s Woman. Tehnika romana i viktorijanska melankolija.
 13. Viktorijanski roman i suvremena kritička teorija.
 14. Završna diskusija.
 15. Kolokvij. Evaluacija.

Ishodi učenja
 1. poznavanje središnjih tekstova viktorijanske književnosti
 2. povezivanje viktorijanske kulture i kritičkih pristupa fokalnih za humanističke znanosti
 3. razvoj analitičkih sposobnosti studenata
Metode podučavanja
Dijalog studenata s nastavnikom i zajednička analiza materijala.
Metode ocjenjivanja
Konačna ocjena objedinit će rezultate eseja na izabranu temu, međuispita, te finalnog pismenog ispita.

Obavezna literatura
 1. Charlotte Brontë, Jane Eyre
 2. Charles Dickens, Great Expectations
 3. George Eliot, Middlemarch
 4. John Fowles, The French Lieutenant’s Woman
 5. Nancy Armstrong, Fiction in the Age of Photography: The Legacy of British Realism. Cambridge (Mass.): Harvard UP. 2000. 75-124.
 6. Gillian Beer, Darwin’s Plots: Evolutionary Narrative in Darwin, George Eliot and Nineteenth-Century Fiction. London: Routledge & Kegan Paul. 1983. 236-258.
 7. Peter Brooks, Reading for the Plot. Design and Intention in Narrative. Cambridge (Mass.): Harvard UP. 1992. 113-142.
 8. Tatjana Jukić, Zazor, Nadzor, sviđanje. Dodiri književnog i vizualnog u britanskom 19. stoljeću. Zagreb: Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. 2002. 157-208, 291-320.
 9. J. Hillis Miller, Victorian Subjects. New York: Harvester Wheatsheaf. 229-235, 289-302.
 10. Griselda Pollock, Vision and Difference. Femininity, Feminism and the Histories of Art. New York i London: Routledge. 1988. 91-114.
 11. Elaine Showalter, A Literature of Their Own: British Women Novelists from Brontë to Lessing. Princeton: Princeton UP. 1977. 37-72.
 12. Herbert F. Tucker (ur.). Victorian Literature and Culture. Oxford: Blackwell. 1999. 307-404.425-437.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 4., 5., 6. semestar