Vježbe iz prevođenja II

Naziv
Vježbe iz prevođenja II
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
52189
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Lektorske vježbe
30

Cilj
Svladavanje temeljnih tehnika prevođenja na primjerima rumunjskih tekstova.
Sadržaj
 1. Upoznavanje s planom i programom kolegija, literaturom, korištenjem rječnika i ostalih pomagala i izvora u prevođenju te vrstom tekstova koji će se prevoditi.
 2. Prevođenje diplome i novinskog člankauz temu diploma.
 3. Prevođenje vozačke dozvole i kratkog novinskog članka vezanog uz temu vozačkih dozvola.
 4. Prevođenje rodnog lista i odgovarajućeg kratkog novinskog članka.
 5. Prevođenje medicinskih nalaza i medicinskog stručnog teksta.
 6. Prevođenje preporuke i kratkog teksta vezanog uz sastavljanje preporuke.
 7. Ponavljanje obrađenog gradiva. Prva provjera znanja.
 8. Prevođenje prijepisa ocjena i reklama za upis na privatni fakultet.
 9. Prevođenje dijela hrvatskog filma.
 10. Prevođenje kratkog književnog teksta.
 11. Usmeno prevođenje kratkih političkih govora – simultano i konsekutivno.
 12. Prevođenje sažetka knjige.
 13. Ponavljanje obrađenog gradiva. Druga provjera znanja.
 14. Ponavljanje i priprema za pismeni ispit.
 15. Ponavljanje i priprema za pismeni ispit.

Ishodi učenja
 1. Svladavanje temeljnih tehnika prevođenja na primjerima hrvatskih tekstova.
 2. Aktiviranje stečenog znanja i poboljšavanje razumijevanja suvremenog jezika
 3. Razjašnjavanje jezičnih i drugih poteškoća u cilju pronalaženja ekvivalenata i izražavanja na jeziku B.
 4. Stjecanje određenih automatizama koji služe u prevođenju
Metode podučavanja
Frontalni, grupni i individualni rad; rasprave o prevedenim tekstovima, usvajanje novih znanja i vještina.
Metode ocjenjivanja
pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. – jednojezični rječnik rumunjskog jezika – DEX, (uz on-line verziju http://dexonline.ro/ i računalni program MaestroDex koji će se dati na raspolaganje studentima)
 2. – dvojezični rječnici rumunjskog jezika (ovisno o znanjima pojedinih studenata)
 3. – gramatike rumunjskog jezika (npr. D. Irimia, Gramatica limbii române, Iaşi, 2004.,http://seelrc.org:8080/grammar/pdf/stand_alone_romanian.pdf)
 4. – pravopisni priručnici i gramatike hrvatskog jezika
Dopunska literatura
 1. – rječnici sinonima i antonima (različita rumunjska izdanja)
 2. – specijalizirani rječnici i priručnici rumunjskog jezika (pravo, ekonomija)

Izborni predmet na studijima
 1. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar