Vokabular, čitanje i tumačenje španjolskih tekstova 2

Naziv
Vokabular, čitanje i tumačenje španjolskih tekstova 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
46993
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
30

Cilj
Razvijanje jezične kompetencije (prvenstveno razumijevanja pročitanog teksta te usmenog izražavanja u smislu interakcije i komentiranja), proširivanje i aktualiziranje kako vokabulara tako i prikladnih gramatičkih struktura na tekstovima hispanske narodne baštine.
Sadržaj
 1. upoznavanje s planom i programom kolegija i studentskim obvezama
 2. Legende
 3. Legende
 4. Narodne priče
 5. Narodne priče
 6. Bajke
 7. Provjera znanja
 8. Basne
 9. Basne
 10. Kratke priče
 11. Kratke priče
 12. Priče strave
 13. Priče strave
 14. Fantastične priče
 15. Prezentacija projekta

Ishodi učenja
 1. Student će moći samostalno razumjeti tekstove različitih sadržaja iz hispanske narodne predaje
 2. Student će biti kadar u usmenom i pisanom izričaju samostalno koristiti vokabular iz područja hispanske narodne baštine
 3. Student će biti kadar samostalno prepoznati sličnosti i razlike između hispanske i hrvatske narodne baštine
 4. Student će upoznati elemente hispanske civilizacije i kulture
Metode podučavanja
Interaktivno poučavanje; samostalno učenje
Metode ocjenjivanja
Kontinuirano praćenje. Studenti su uz redovito pohađanje nastave dužni izrađivati tjedne zadatke, položiti provjeru znanja te sudjelovati u izradi i prezentaciji grupnog projekta.

Obavezna literatura
 1. Izbor tekstova iz antologija hispanske narodne predaje
 2. Rječnici: jednojezični, dvojezični, rječnici sinonina i antonima
Dopunska literatura
 1. Buitrago, A. Diccionario de dichos y frases hechas, Espasa Calpe, S.A., Madrid, 2006.

Izborni predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar