Zaštita spomenika kulture

Naziv
Zaštita spomenika kulture
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS bodovi
5
Šifra
51177
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Terenske vježbe
15

Cilj
Upoznavanje i savladavanje teorijske misli i osnova terminologije, razumijevanje tekstova, značaj teoretske misli za proučavanje i zaštitu spomenika, prikaz promjena u procesu zaštite. Savladavanje znanja i vještina potrebnih za djelovanje u zaštiti kulturne baštine.
Sadržaj
 1. 1. tjedan predavanje: Pojam spomenika seminar: Odnos prema spomenicima u antici i srednjem vijeku
 2. 2. tjedan predavanje: Svrha zaštite seminar: Tretman spomenika u renesansi i baroku
 3. 3. tjedan predavanje: Vrste spomenika seminar: Klasicizam u zaštiti spomenika vježbe: terenska nastava
 4. 4. tjedan predavanje: Vrste spomenika seminar: Romantizam u zaštiti spomenika – restauratorski pravac
 5. 5. tjedan predavanje: Vrijednosti spomenika seminar: Romantizam u zaštiti spomenika – restauratorski pravac
 6. 6. tjedan predavanje:Uzroci oštećenja seminar: Romantizam u zaštiti spomenika – konzervatorski pravac
 7. 7. tjedan predavanje: Uzroci oštećenja seminar: Romantizam u zaštiti spomenika – konzervatorski pravac vježbe: terenska nastava
 8. 8. tjedan predavanje: Dokumentacija seminar: Austrijsko središnje povjerenstvo i nastanak europskih državnih službi za zaštitu spomenika
 9. 9. tjedan predavanje: Etički standardi seminar: Biološka zaštita – talijanska škola
 10. 10. tjedan predavanje: Isticanje povijesnosti seminar: Biološka zaštita – austrijska škola
 11. 11. tjedan predavanje: Isticanje povjesnosti seminar: Biološka zaštita – austrijska škola vježbe: terenska nastava
 12. 12. tjedan predavanje: Vrste intervencija seminar: Hrvatski konzervatori od početka XIX st do Drugoga svjetskoga rata
 13. 13. tjedan predavanje: Vrste intervencija seminar: Aktivna zaštita (Drugi svjetski rat i načela poslijeratne obnove)
 14. 14. tjedan predavanje: Interpolacije seminar: Aktivna zaštita (Međunarodno udruživanje i deklaracije)
 15. 15. tjedan predavanje: Interpolacije seminar: Zaštita spomenika u Hrvatskoj nakon 1945.

Ishodi učenja
 1. prepoznavanje razdoblja u povijesti konzerviranja i njihove karakteristike, od staroga vijeka do danas
 2. razlikovanje modela konzervatorsko-restauratorskog tretiranja umjetničkog djela s obzirom na njegovu namjenu, izražajna sredstva i značenja
 3. korištenje temeljne stručne terminologije iz konzervatorske struke
 4. razlikovanje modela tradicionalne i suvremene interpretacije i tretiranja kulturne baštine
 5. interpretiranje temeljnih postupaka u konzervatorsko-restauratorskoj profesiji
Metode podučavanja
Predavanja: Powerpoint prezentacije Seminari: analiza teorijskih tekstova Vježbe: obilazak terena i rad na spomenicima
Metode ocjenjivanja
Pohađanje nastave, seminara i vježbi. Pismeni a po potrebi i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. 1.FEILDEN, Bernard M., Uvod u konzerviranje kulturnog nasljeđa, Društvo konzervatora Hrvatske, Zagreb, 1981.
 2. 2.MARASOVIĆ, Tomislav, Zaštita graditeljskog nasljeđa – Povijesni pregled s izborom tekstova i dokumenata, Društvo konzervatora Hrvatske – Zagreb; Zagreb – Split, 1983.
 3. 3.MARASOVIĆ, Tomislav, Aktivni pristup graditeljskom nasljeđu, Društvo konzervatora Hrvatske – Zagreb, Split, 1985.
 4. 4.MAROEVIĆ, Ivo, Sadašnjost baštine, DPUSRH, Zagreb, 1986.
Dopunska literatura
 1. 1.CHOAY, Francoise, The Invention of the Historic Monument, Cambridge, Cambridge University Press, 2001.
 2. 2.JOKILEHTO, Jukka, A History of Architectural Conservation, Butterworth-Heinemann; Oxford, 1999.
 3. 3.DENSLAGEN, Wim, Architectural Restoration in Western Europe: Controversy and Continuity, Amsterdam, Architectura & Natura Press, 1994.
 4. 4.FEILDEN, Bernard M., Conservation of Historic Buildings, Butterworth-Heinemann, Oxford, 1994.
 5. 5.PRICE, Nicholas Stanley & TALLEY jr. M. Kirby & VACCARO, Alessandra Meluco, Historical and Philosophical Issues in the Conservation of Cultural Heritage – Readings in Conservation, The Getty Conservation Institute, Los Angeles, 1996.

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest umjetnosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar