Završni rad na studiju Ruskog jezika i književnosti

Cilj
Pokazati sposobnost samostalne obrade lingvističkih, književnih i kulturoloških tema.
Sadržaj
 1. Konzultacije s mentorom.

Ishodi učenja
 1. Odabrati odgovarajuću stručnu literaturu
 2. Pronaći potrebne podatke u stručnoj literaturi
 3. Izvršiti analizu podataka iz stručne literature
 4. Analizirati jezični materijal s različitih aspekata
 5. Analizirati književni materijal s različitih (teorijskih) aspekata na ruskome jeziku
 6. Analizirati filmski materijal s različitih (teorijskih) aspekata na ruskome jeziku
 7. Analizirati kulturološku temu s različitih (teorijskih) aspekata na ruskome jeziku
 8. Donijeti zaključke na temelju provedene analize na ruskome jeziku
 9. Sastaviti kraći stručni tekst na zadanu temu na ruskome jeziku
Metode podučavanja
- konzultacije s mentorom - odabir teme (lingvistika / teorija književnosti / kulturologija) - odabir i upotreba literature - odabir metode (metoda) pristupa odabranoj temi - nacrtak rada
Metode ocjenjivanja
Procjena javnog nastupa kroz obranu završnog rada pred komisijom i procjena sposobnosti kandidata da relevantno odgovori na pitanja članova komisije.

Obavezna literatura
 1. lingvistička, teorija književnosti - prema silabima kolegija ovisno o temi
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 8. semestar