Završni rad na studiju Španjolskog jezika i književnosti

Naziv
Završni rad na studiju Španjolskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
69899
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Osposobiti studenta za samostalno pretraživanje i analiziranje primarne i sekundarne literature te izradu stručnog rada od najmanje 20 stranica u skladu s metodološkim i teorijskim znanjem usvojenim na preddiplomskom studiju.
Sadržaj
 1. Mentorske konzultacije u određivanju teme rada.
 2. Samostalno pretraživanje, kritičko prosuđivanje i analiziranje primarne literature.
 3. Samostalno pretraživanje, kritičko prosuđivanje i analiziranje primarne literature.
 4. Samostalno pretraživanje, kritičko prosuđivanje i analiziranje primarne literature.
 5. Samostalno pretraživanje, kritičko prosuđivanje i analiziranje primarne literature. Mentorsko vodstvo u vrednovanju prikupljenog korpusa.
 6. Samostalno pretraživanje, kritičko prosuđivanje i analiziranje sekundarne literature.
 7. Samostalno pretraživanje, kritičko prosuđivanje i analiziranje sekundarne literature.
 8. Samostalno pretraživanje, kritičko prosuđivanje i analiziranje sekundarne literature. Sastavljanje koncepta rada.
 9. Samostalno pretraživanje, kritičko prosuđivanje i analiziranje sekundarne literature. Mentorsko vodstvo u vrednovanju prikupljenog korpusa i koncepta rada.
 10. Izrada stručnog rada na temelju znanja koja je student usvojio proučavanjem primarnog i sekundarnog korpusa te u skladu s metodološkim i teorijskim znanjem usvojenim na preddiplomskom studiju.
 11. Izrada stručnog rada na temelju znanja koja je student usvojio proučavanjem primarnog i sekundarnog korpusa te u skladu s metodološkim i teorijskim znanjem usvojenim na preddiplomskom studiju.
 12. Izrada stručnog rada na temelju znanja koja je student usvojio proučavanjem primarnog i sekundarnog korpusa te u skladu s metodološkim i teorijskim znanjem usvojenim na preddiplomskom studiju. Mentorsko vodstvo u poboljšavanju i dovršavanju rada.
 13. Dovršavanje izrade stručnog rada na temelju znanja koja je student usvojio proučavanjem primarnog i sekundarnog korpusa te u skladu s metodološkim i teorijskim znanjem usvojenim na preddiplomskom studiju.
 14. Dovršavanje izrade stručnog rada na temelju znanja koja je student usvojio proučavanjem primarnog i sekundarnog korpusa te u skladu s metodološkim i teorijskim znanjem usvojenim na preddiplomskom studiju. Završne konzultacije s mentorom i ocjenjivanje rada.

Ishodi učenja
 1. Student će moći posredovati znanja stečena na preddiplomskom studiju usmeno i pismeno na španjolskom jeziku u skladu s profesionalnim standardima i konvencijama akademskog pisanja.
 2. Student će moći samostalno pretraživati literaturu potrebnu za daljnje učenje i nadogradnju stečenog znanja.
 3. Student će biti kadar obrazložiti izbor iz sekundarne literature kritički ju prosudivši.
 4. Student će iz različitih izvora moći prikupiti i sustavno prikazati građu relevantnu za obradu teme stručnog rada.
 5. Student će moći pod mentorstvom izraditi završni rad.
Metode podučavanja
Samostalno učenje tijekom pretraživanja, vrednovanja i analiziranja primarne i sekundarne literature. Samostalno učenje tijekom izrade stručnog rada i pripreme za prikazivanje rezultata istraživanja. Vođeno poučavanje na mentorskim konzultacijama.
Metode ocjenjivanja
Nakon izrade stručnog rada mentor vrednuje i ocjenjuje studentov cjelokupni uspjeh na kolegiju; prikupljanje građe, istraživanje i završni pismeni rad.

Obavezna literatura
 1. Student samostalno pretražuje te s mentorom odabire relevantnu literaturu za izradu završnog rada na određenu temu.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar