Završni rad na studiju Švedskog jezika i kulture

Naziv
Završni rad na studiju Švedskog jezika i kulture
Organizacijska jedinica
Katedra za skandinavske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
69902
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Osposobiti studenta za samostalno pretraživanje i analiziranje primarne i sekundarne literature te izradu stručnog rada na švedskom jeziku očekivanog broja znakova 20000 do 27000 (bez popisa literature; minimalni je broj znakova 18000), uz primjenu metodoloških i teorijskih znanja usvojenih na preddiplomskom studiju.
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Student će izraditi pregledni rad na švedskom jeziku, koristeći i kombinirajući znanja stečena na preddiplomskom studiju švedskog jezika i kulture.
  2. Student će samostalno prikupiti i sustavno prikazati građu relevantnu za obradu teme stručnog rada.
  3. Student će biti kadar kritički obrazložiti izbor iz sekundarne literature.
  4. Student će pismeno izložiti rezultate istraživanja na švedskom jeziku.
  5. Student će usmeno obraniti temu pred komisijom, također na švedskom jeziku. .
  6. Student će izraditi rad uz mentorstvo.
Metode podučavanja
Konzultacije s mentorom.
Metode ocjenjivanja
Zajednička ocjena članova komisije za pisani završni rad i njegovu usmenu prezentaciju i obranu.

Obavezna literatura
  1. Student u dogovoru s mentorom izabire primarnu i sekundarnu literaturu.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar