ZEROJ

Naziv
ZEROJ
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
118216
Semestri izvođenja
zimski, ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Upoznati se s temeljnim pojmovima vezanim uz učenje, poduku i vrednovanje stranih jezika. Razumjeti njihove implikacije u procesu nastave i vrednovanja. Kritički razmotriti ponuđene strategije za razvijanje lingvističkih i komunikacijskih sposobnosti. Valorizirati aktivnosti i vježbe prema razinama propisanih ZEROJ-em.
Sadržaj
 1. Uvod u Zajednički europski referentni okvir za jezike: učenje, poučavanje i vrednovanje
 2. Uvod u PEL (Portofolio europeo de las lenguas) – Europsku jezičnu mapu
 3. Teorijski temelji ZEROJ-a
 4. Metodološki pristup
 5. Princip višejezičnosti i multikulturalnosti
 6. Zajedničke referentne razine
 7. Primjeri ljestvica deskriptora jezičnih kompetencija
 8. Opće kompetencije
 9. . Komunikacijske jezične kompetencije
 10. Komunikacijske jezične aktivnosti i strategije (čitanje i razumijevanje govora)
 11. Komunikacijske jezične aktivnosti i strategije (pismeno i usmeno izražavanje)
 12. Komunikacijske jezične aktivnosti i strategije (interakcija, posredničke aktivnosti)
 13. Kontekst korištenja jezikom
 14. Pogreška i korekcija
 15. Europski kriteriji vrednovanja

Ishodi učenja
 1. razlikovati i definirati temeljne pojmove vezane uz učenje, poduku i vrednovanje stranih jezika
 2. primijeniti usvojene pojmove u analizi jezičnih aktivnosti
 3. analizirati strategije učenja
 4. povezati referentne razine s procesom učenja/usvajanja i poduke jezika
 5. identificirati i objasniti zajedničke referentne razine u procesu vrednovanja i ocjenjivanja
Metode podučavanja
Studenti će slušati izlaganja i aktivno sudjelovati u seminaru; analizirati, komentirati i klasificirati tekstove i materijale vezane uz ZEROJ.
Metode ocjenjivanja
Vrednovat će se aktivno sudjelovanje u seminarskom radu, analiza i kritičko razmatranje temeljnih pojmova i jezičnih aktivnosti, kao i njihovo poznavanje u pismenom i usmenom ispitu.

Obavezna literatura
 1. Consejo de Europa, El Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación, Madrid, Anaya y CVC. 2002. Consejo de Europa, Case studies on the use of the Common European Framework of Reference, Estrasburgo, 2002.
Dopunska literatura
 1. Llorián, Susana, Entender y utilizar el Marco común europeo de referencia para las lenguas, Madrid, Santillana, 2008
 2. Consejo de Europa, Case studies on the use of the Common European Framework of Reference, Estrasburgo, 2002.
 3. David Little y Radka Percelova: El portofolio europeo des las lenguas: guía para profesores y formadores de profesores, Consejo de Europa/Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Madrid, 2003

Izborni predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij