Zooarheologija: osnove animalne osteologije

Naziv
Zooarheologija: osnove animalne osteologije
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
64111
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Cilj kolegija je upoznati studente s osnovama osteologije sisavaca i metodama obrade animalnog materijala arheološkog podrijetla uz samostalnu izradu zooarheološke analize sa svim elementima. Poseban naglasak stavljen je na moderne metode i tehnologije te razlučivanje osteoloških ostataka primitivnih od modernih životinjskih pasmina. Kolegij objedinjava različite znanstvene discipline: arheologiju, biologiju i veterinarsku medicinu s naglaskom na komparativnu anatomiju sisavaca, te je primjenjiv za interdisciplinarni studij. Upravo interdisciplinarna karakteristika kolegija pruža svakoj znanstvenoj grani jedinstveno korištenje i tumačenje stečenih znanja.
Sadržaj
 1. Uvod u animalnu osteologiju sisavaca -osnovne značajke kostiju: građa i kemijski sastav,rast i vrste kostiju
 2. Kralješci -osnovne značajke vratnih, prsnih, slabinskih i repnih kralježaka biljoždera i mesoždera, kralježnička formula pojedinih životinjskih vrsta
 3. Rebra i prsna kost -osnovne značajke rebara, vrste rebara (prava, lažna, lebdeća), broj rebara za određenu životinjsku vrstu
 4. Kosti ramenog obruča: lopatica i ključna kost -osnovne značajke kostiju ramenog obruča
 5. Kosti zdjeličnog obruča -bočna, crijevna, stidna i sjedna kost
 6. Kosti ruke: nadlaktica, podlaktica i palčana kost -osnovne značajke pojedinog anatomskog elementa, zglob, hvatišta mišića
 7. Kosti noge: natkoljenica, goljenica i lisna kost -osnovne značajke pojedinog anatomskog elementa, zglob, hvatišta mišića
 8. Kosti šake i stopala -zapešće, pešće, prsti šake, zastopalje, kosti stopala, prsti stopala
 9. Kosti lubanje I -neurocranium, baza lubanje
 10. Kosti lubanje II -splanchnocranium
 11. Zubi -osnovna građa, ontogenetski razvoj, skupine zuba i zubne formule, osnovni oblici zuba prema tipu i visini
 12. Rogovi -tipovi rogovlja i osnovna podjela
 13. Metode odredbe spola, starosti i visine životinje -osnovne metode odredbe spola, starosti i visine životinje prema koštanim i dentalnim ostacima arheološke starosti
 14. Paleopatologija -osnove koštane i dentalne patologije životinja
 15. Kosturi ptica i riba-arheološki nalazi -osnovne značajke kostura ptica i riba, te njihova identifikacija u zooarheološkom materijalu

Ishodi učenja
 1. -moći će prepoznati sve anatomske elemente kostura sisavaca
 2. -moći će utvrditi taksonomsku pripadnost pojedinog koštanog uzorka
 3. - moći će utvrditi spolnu pripadnost na temelju određenih koštanih ostataka
 4. -moći će prepoznati osnovne patološke promjene na koštanom materijalu
 5. -moći će izraditi i objasniti osnovnu zooarheološku analizu uz nadzor voditelja
 6. -moći će primjeniti stečeno znanje u praktičnom radu na terenu
Metode podučavanja
Tijekom predavanja koristit će se razni socijalno-djelatni oblici rada: frontalni, individualni i grupni oblik, te praktične radionice.
Metode ocjenjivanja
Kolokviji i pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. France, D.L., 2010, Human and Nonhuman Bone Identification: A Concise Field Guide. CRC Press - Spi Con edition, Boca Raton.
 2. Reitz, EJ, Wing, ES, 2008, Zooarchaeology. Cambridge University Press, Cambridge.
 3. Davis, S, 1995, The Archaeology of Animal Bones. Batsford, London; Yale University Press, New Haven.
 4. Lyman, RL, 2008, Vertebrate Taphonomy. Cambridge University Press, Cambridge.
 5. König, E.H., 2009, Anatomija domaćih sisavaca. Slap. Zagreb.
Dopunska literatura
 1. -članci iz relevantnih znanstvenih časopisa

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar