Židovsko-hrvatski odnosi u XX. st.

Naziv
Židovsko-hrvatski odnosi u XX. st.
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
94718
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj ovog kolegija je upoznati studente s razvojem židovskih zajednica u Hrvatskoj u razdoblju Kraljevine SHS / Kraljevine Jugoslavije, razdoblja Šoa, komunističke Jugoslavije, kao i poviješću židovske zajednice u Republici Hrvatskoj. Ovaj predmet pridonosi usvajanju znanja o povijesti Židova u hrvatskim zemljama, upoznavanju i shvaćanju novovjekovnog razdoblja povijesti Židova na teritoriju Republike Hrvatske. Studenti usvajaju i uvodna znanja o samostalnom radu na povijesnim izvorima.
Sadržaj
 1. Uvod: terminologija, periodizacija, historiografija
 2. Raspad Austro-Ugarske i proglašenje Kraljevine SHS. Novi kontekst židovskih zajednica u Hrvatskoj u novoj državi.
 3. Raspad Austro-Ugarske i proglašenje Kraljevine SHS. Novi kontekst židovskih zajednica u Hrvatskoj u novoj državi.
 4. Upward mobility process. Židovi u širem društvu.
 5. Upward mobility process. Židovi u širem društvu.
 6. Unutarnji život židovske zajednice.
 7. Antisemitizam u Kraljevini SHS/Kraljevini Jugoslaviji i jačanje antisemitizma 1930-ih zasnovanog na novom antisemitizmu i nacističkoj ideologiji.
 8. Uspostava NDH i protužidovske mjere; Šoa/Holokaust.
 9. Uspostava NDH i protužidovske mjere; Šoa/Holokaust.
 10. Uspostava NDH i protužidovske mjere; Šoa/Holokaust.
 11. Uspostavljanje komunističke Jugoslavije; repatrijacija, posljeratna djelatnost ŽBOZ i obnova židovskih općina i organizacija, članstva u međunarodnim židovskim organizacijama.
 12. Općinska i imovina različitih židovskih organizacija i udruženja, kao i privatna imovina. Alija 1948.-1952. Prilagođavanje židovske zajednice novom političkom i društvenom sustavu.
 13. Općinska i imovina različitih židovskih organizacija i udruženja, kao i privatna imovina. Alija 1948.-1952. Prilagođavanje židovske zajednice novom političkom i društvenom sustavu.
 14. Židovska zajednica u Republici Hrvatskoj.
 15. Zaključna razmatranja.

Ishodi učenja
 1. Razumjeti razvoj židovskih zajednica u različitim povijesnim okolnostima i kontekstima, koje donose velike promjene na početku XX. stoljeća kao i za vrijeme Drugog svjetskog rata, u razdoblju Šoa (Holokausta) i nakon Drugog svjetskog rata
 2. Prepoznati kompleksnosti židovskih identiteta kroz povijest židovskih zajednica od Austro-Ugarske kroz Kraljevinu SHS / Kraljevinu Jugoslaviju, posljeratnu Jugoslaviju kao i u razdoblju samostalne Republike Hrvatske
 3. Usvojiti znanja o činjenicama iz područja židovsko-hrvatskih odnosa naglašavajući njihovo međusobno prožimanje i specifičnost tog odnosa
 4. Uspostaviti izravan kontakt s povijesnim izvorima rečenoga prostora i razdoblja
 5. Potaknuti trajni interes za rad na arhivskoj građi
Metode podučavanja
Predavanje, rad na izvorima, grupni i pojedinačni istraživački zadaci, individualni rad na konzultacijama. Terenska nastava. Posjet arhivu i groblju na Mirogoju.
Metode ocjenjivanja
Tijekom semestra prati se redovitost dolazaka i priprema. Na kraju semestra polaže se usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Židovi na tlu Jugoslavije, katalog izložbe, Zagreb: Muzejski prostor Zagreb, 1988. (odabrana poglavlja)
 2. Dva stoljeća povijesti i kulture Židova u Zagrebu i Hrvatskoj, Zagreb: Židovska općina, 1998. (odabrana poglavlja)
 3. Ivo Goldstein, Židovi u Zagrebu 1918.-1941., Zagreb: Novi liber, 2004. (odabrana poglavlja)
 4. Zlata Živaković Kerže, Židovi u Osijeku, 1918.-1941., Osijek: Židovska općina Osijek, 2005. (odabrana poglavlja)
 5. Ivo Goldstein - Slavko Goldstein, Holokaust u Zagrebu, Zagreb: Novi liber, Židovska općina Zagreb, 2001. (odabrana poglavlja)
 6. Antisemitizam, Holokaust, Antifašizam, ur. Ivo Goldstein, Zagreb: Židovska općina Zagreb, 1996. (odabrana poglavlja)
 7. Naida-Mihal Brandl, Židovi u Hrvatskoj od 1944/5. do 1952. godine, Zagreb, 2015. (neobjavljena doktorska disertacija)
Dopunska literatura
 1. Melita Švob, Židovi u Hrvatskoj - židovske zajednice, Izvori, Zagreb: Židovska općina Zagreb, 2004.
 2. Odabrani članci na Omegi

Obavezan predmet na studijima
 1. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar