Život u 19. stoljeću

Naziv
Život u 19. stoljeću
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
3
Šifra
119477
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Predmet obrađuje pitanja iz europske povijesti 19. stoljeća koja u okviru obaveznog predmeta na preddiplomskoj i na diplomskoj razini mogu biti samo fragmentarno obrađivana, no koja su relevantna za produbljenije poznavanje povijesti europskih društava u 19. stoljeću. Konkretno, riječ je o pitanju socijalnih skupina karakterističnih za europska građanska društva u 19. stoljeću i njihove društvene uloge te o pitanju svakodnevnog života europskog građanstva. Cilj ovog izbornog predmeta je stjecanje temeljnih spoznaja o socijalnim skupinama koje su prisutne u europskim građanskim društvima u 19. stoljeću.
Sadržaj
 1. Tema: Uvodno predavanje. Pregled sadržaja predmeta. Osvrt na literaturu.
 2. Tema: Tko je građanin u Europi u 19. stoljeću. Građanski pokreti za aktivnu participaciju u političkom životu.
 3. Tema: Radništvo. Promjene u industrijskoj proizvodnji: manufakture zamjenjuju tvornice. Nova kultura rada. Tvornica kao mjesto nastanka novih oblika suradnje i solidarnosti. Protiv apsolutne dominacije vlasnika – radnički pokreti. Svakodnevni život.
 4. Tema: Poduzetnici. Dio nove društvene i političke elite. Poduzetnici i aristokracija. Menadžeri, tehničari i inženjeri promotori kontinuiranog napretka. Svakodnevica poduzetničke elite.
 5. Tema: Liječnici. Promjena u medicinskoj znanosti i u načinu obrazovanju liječnika. Promjena u poimanju zdravlja. Afirmacija ideje o „zdravom“ društvu i njezine posljedice.
 6. Tema: Sluškinje. Socijalno porijeklo. Sluškinja – statusni simbol. Pravna regulacija (Njemačka). Funkcioniranje građanske kuće. Sluškinja – zanimanje koje osigurava budućnost?
 7. Tema: Učiteljice. Socijalno porijeklo. Obrazovanje. Oblici organiziranja. Društveni angažman. Životni stil.
 8. Tema: Migranti i emigranti. Materijalno, nacionalno-politički i vjerski uvjetovana emigracija u Europi. Odlazak u Ameriku.
 9. Tema: Život u metropoli. Veliko grad kao simbol modernosti i modernog stila življenja. Metropola kao mjesto samoostvarenja, ali i velikih rizika. Sadržaji velegradskog života. Fascinacija metropolom i kritika velegradskog života.
 10. Tema: Moderna umjetnost. Književnost. Glazba. Slikarstvo. Društveni utjecaj umjetničke prakse.
 11. Tema: Brak i obitelj. Kult obitelji i privatnosti. Građanska koncepcija obitelji. Svakodnevica građanske obitelji.
 12. Tema: Vjerski život. Sekularizacija društva. Procvat vjerskog života. Uloga žene. Feminizacija vjere.
 13. Tema: Kultura slobodnog vremena. Zabave, izleti, putovanja, zimovanja, ljetovanja.
 14. Tema: Kultura smrti u građanskom društvu. Groblje kao mjesto sjećanja; značenje obiteljske grobnice. Pogrebni rituali.
 15. Tema: Svakodnevica građanske elite u Zagrebu u 19. stoljeću

Ishodi učenja
 1. stjecanje temeljnih spoznaja o socijalnim skupinama koje su prisutne u europskim građanskim društvima u 19. stoljeću
 2. stjecanje temeljnih spoznaja o svakodnevnom životu europskog građanstva
 3. produbljivanje kritičkog poimanja europske povijesti u 19. stoljeću
 4. obavijest o metodama istraživanja obrađivanih tema; obavijest o recentnoj inozemnoj i domaćoj literaturi u vezi s obrađivanim temama
 5. poticaj za samostalno istraživanje obrađivanih pitanja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Philipe Aries, Georges Duby, Istorija privatnog života od Francuske revolucije do Prvog svetskog rata, ur. Michelle Perrot, Clio, Beograd, 2003.
 2. Michelle Perrot, Moja povijest žena, Zagreb, 2009.
 3. Iskra Iveljić, Očevi i sinovi. Privredna elita Zagreba u drugoj polovici 19. stoljeća, Zagreb, 2007.
Dopunska literatura
 1. E. Hobsbawm, Doba revolucije, Europa 1789-1848, Zagreb, 1987.
 2. E. Hobsbawm, Doba kapitala, 1848-1875, Zagreb, 1989.

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 3. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 5., 7. semestar