Dokumenti za hrvatsku novovjekovnu povijest

Naziv
Dokumenti za hrvatsku novovjekovnu povijest
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
4
Šifra
52627
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Studentima pružiti uvid u mogućnosti korištenja dokumenata kao relevantnih povijesnih vrela, upoznati ih s najvažnijom literaturom i metodologijom znanstveno-stručne interpretacije koja proizlazi iz integralnog i interdisciplinarnog pristupa. Također, cilj je u direktnom kontaktu s izvorima studentima približiti karakteristične jezike hrvatskog ranog novog vijeka, latinski, njemački i (kajkavski) hrvatski.
Sadržaj
 1. Uvod u rad kolegija
 2. Cetinska isprava
 3. Dokumenti o bitci kod Siska
 4. Vlaški statuti
 5. Pavlinski zbornik
 6. Decretum
 7. Zrinski i Frankopani (dokumenti)
 8. Ljetopisi (Keglević, Krčelić, Oršić)
 9. Presuda vještici Kuljanki
 10. Pisma grofa Sermagea
 11. Ratio Educationis
 12. Iura municipalia
 13. Dokumenti Hrvatskog sabora 1832
 14. Terenska nastava: Posjet Hrvatskom državnom arhivu
 15. Zaključna diskusija o radu kolegija

Ishodi učenja
 1. Upoznavanje egzemplarnoga korpusa relevantnih dokumenata hrvatskog ranonovovjekovlja
 2. Prepoznavanje bitnih elemenata dokumenta
 3. Ovladavanje formalnom i sadržajnom analizom dokumenata
 4. Uvod u rad povjesničara s povijesnim izvorima
 5. Razvijanje kritičkog odnosa povjesničara prema povijesnim izvorima
 6. Poticanje razmišljanja / diskusije o povijesnim fenomenima izraženima kroz predložene dokumente
 7. Osviještena sposobnost interpretacije povijesne građe
 8. Produbljeno znanje o razdoblju ranoga novog vijeka
 9. Povećan interes za daljnje proučavanje ranoga novog vijeka
Metode podučavanja
Predavanje i diskusija. Samostalni istraživački zadaci. Individualni rad i usmjeravanje na konzultacijama.
Metode ocjenjivanja
Tokom semestra valorizira se redovitost u dolaženju i pripremi za nastavu čitanjem najavljenih dokumenata (20% ocjene). Svaki student u toku semestra sudjeluje referatom na satu (30% ocjene), a na kraju predaje pismeni rad o odabranom relevantnom dokumentu hrvatskog ranonovovjekovlja (50% ocjene).

Obavezna literatura
 1. SIKIRIĆ ASSOULINE, Z., U obranu hrvatskih municipalnih prava i latinskoga jezika. Zagreb: Srednja Europa, 2006.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 2. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 4. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 5. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar