Dokumentiranje arheoloških nalazišta

Naziv
Dokumentiranje arheoloških nalazišta
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
35811
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj je kolegija da studenti dobiju sva saznanja o načinima dokumentiranja, kako tijekom samog iskopavanja, tako i pri obradi arheološke građe nakon iskopavanja. Svako arheološko nalazište samo po sebi predstavlja dokument, stoga je bitno da bilježenje ostataka o jednom lokalitetu bude što objektivnije, preciznije i točnije jer se radi o neponovljivom procesu.
Sadržaj
 1. Počeci dokumentiranja arheološkog nalazišta
 2. Radnje koje prethode istraživanju - nedestruktivne metode istraživanja
 3. Proces arheološkog istraživanja
 4. Bilježenje stratigrafskih odnosa na lokalitetu
 5. Bilježenje stratigrafskih odnosa na lokalitetu
 6. Primjena geodetskih instrumenata u dokumentiranju nalazišta (praktična nastava)
 7. Fotografiranje kao dio dokumentacije + kolokvij
 8. Crtanje kao dio dokumentacije
 9. Dokumentiranje i tretiranje materijalnih ostataka na nalazištu
 10. Dokumentiranje uzoraka i metode datiranja
 11. Pristup različitim arheološkim iskopavanjima + kolokvij
 12. Digitalna arheologija
 13. Proces obrade nalaza i nalazišta nakon iskopavanja
 14. Zaštita lokaliteta tijekom i nakon iskopavanja
 15. Rekonstrukcija i prezentacija istraženih lokaliteta + kolokvij

Ishodi učenja
 1. Objasniti i interpretirati povijesni razvoj dokumentiranja arheoloških nalazišta
 2. Upotrijebiti sve vrste formulara koji se koriste pri dokumentiranju arheoloških nalazišta
 3. Opisati i prepoznati nedestruktivne metode istraživanja
 4. Primjerom pokazati osnovna stratigrafska načela iskopavanja
 5. Nabrojati i razlikovati metodološke pristupe prilikom arheološkog istraživanja različitih vrsta lokaliteta s obzirom na vremenski period, prirodno okruženje i namjenu
 6. Znati primijeniti osnovna načela crtanja i fotografiranja u svrhu arheološkog dokumentiranja
 7. Primijeniti prikladan način pohrane za različite arheološke materijale
 8. Prepoznati i objasniti metode relativnog i apsolutnog datiranja
 9. Izabrati prikladan način zaštite arheološkog lokaliteta
 10. Nabrojati i opisati načine prezentacije, rekonstrukcije i konzervacije arheoloških lokaliteta
Metode podučavanja
Predavanje
Metode ocjenjivanja
Kroz tri pismena kolokvija tijekom semestra provjerava se prepoznavanje i primjena znanja o dokumentiranju i metodologiji arheoloških istraživanja.

Obavezna literatura
 1. Renfrew, C., Bahn, P. Archaeology: Theories, Methods and Practice. Thames & Hudson, 2004. (prvi dio; prva 4 poglavlja)
 2. Green, K. Archaeology: An Introduction. Routledge. London. 2002.
 3. Težak-Gregl, T. Uvod u prapovijesnu arheologiju. Leykam international. Zagreb. 2011.
 4. Barker, P. Tehnike arheološkog iskopavanja. MHAS. Split. 2000.
Dopunska literatura
 1. Bradley A Rodgers, The Archaeologist's Manual for Conservation: A Guide to Non-Toxic, Minimal Intervention Artifact Stabilization. 2004.
 2. Conolly, J. Geographical Information Systems in Archaeology. Cambridge Univerity Press, 2006.
 3. Dincauze F., D. Environmental Archaeology: Principles and Practice. Cambridge University Press, 2000.
 4. Harris, E. C. Načela arheološke stratigrafije. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, 1989.
 5. Price, T. D. Principles of Archaeology. 2007.
 6. Lock, G. Using Computers in Archaeology: Towards virtual pasts, Routledge, 2003.
 7. Maschner, H. & Chippindale, C. Handbook of Archaeological methods, Vol. I i II.,Altamira Press 2005.
 8. Archaeological site manual. 3rd ed. Museum of London Archaeology Service. 1994.
 9. Roskams, S. Excavation. Cambridge University Press, 2001.
 10. Shopland, N. A Finds Manual: Excavating, Processing and Storing. Tempus, 2006.

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 2. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar