Radionica kreativne nastave povijesti I. (praktikum)

Naziv
Radionica kreativne nastave povijesti I. (praktikum)
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
2
Šifra
117694
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Vježbe u praktikumu
15

Cilj
Studenti se osposobljavaju za kreativan pristup osmišljavanju nastave te za uporabu raznovrsnih nastavnih strategija i medija.
Sadržaj
 1. Vježbe povezane s nastavnom praksom i usavršavanjem nastavničkih kompetencija. (10 sati)
 2. Izvanškolska nastava u muzeju ili arhivu. (5 sati)

Ishodi učenja
 1. Oblikovati nastavne aktivnosti za učenike različitog uzrasta i različitih potreba i prioriteta.
 2. Kompetentno primjenjivati široki spektar nastavnih strategija i metoda u oblikovanju nastave povijesti.
 3. Razviti sposobnost analize i samoanalize nastave povijesti.
 4. Demonstrirati profesionalnu predanost nastavničkom pozivu.
 5. Pripremiti nastavni sat povijesti koji se izvodi u muzeju ili arhivu.
 6. Oblikovati nastavne aktivnosti koje su usmjerene prema razvijanju viših kognitivnih procesa.
Metode podučavanja
Radionica kreativne nastave povijesti osmišljena je kao praktikum za studente povijesti nastavničkog usmjerenja. Studentima omogućava praktičnu primjenu znanja i vještina koje su usvojili na kolegijima Didaktika povijesti I. i II., te razmjenu dobrih ideja i uspješne nastavne prakse s drugim studentima. Studenti se osposobljavaju za kreativan pristup pripremanju nastave, uporabu raznovrsnih nastavnih strategija i medija. Radionica je također zamišljena kao potpora u oblikovanju nastave u pedagoškoj praksi. Pojedini dijelovi radionice mogu biti tematski usmjereni prema temama iz lokalne i zavičajne povijesti. Dio praktikuma u III. semestru je i posjet muzeju ili arhivu gdje studenti uče kako pripremiti i izvesti takve oblike izvanškolske nastave.
Metode ocjenjivanja
Ocjena je opisna. Vrednuju se studentski radovi te aktivno sudjelovanje na nastavi, osobito u pripremi terenske nastave. Studentski radovi dio su ogledne mape koju trebaju predočiti na kraju semestra, prilikom upisa ocjene.

Obavezna literatura
 1. Vidi osnovnu literaturu za kolegije Didaktika povijesti I. i II.
Dopunska literatura
 1. Vidi dopunsku literaturu za kolegije Didaktika povijesti I. i II.

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij