Govorništvo za nastavnike (NM)

Naziv
Govorništvo za nastavnike (NM)
Organizacijska jedinica
Centar za obrazovanje nastavnika
ECTS bodovi
4
Šifra
120101
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Seminar
15
Auditorne vježbe
15

Cilj
Pripremiti buduće nastavnike za sve izazove njihovog zanimanja koje je izrazito govorno. Studenti će tijekom seminara i vježbi dobiti potrebna znanja i upute za uspješnije govorno djelovanje u sklopu svoje profesije. Nastavnici fonetičari će im, između ostaloga, pomoći da osvijeste izgovorna odstupanja od standarda ili izgovorne mane kao i ukazati na važnost zdravoga i ugodnog glasa. Posebna pozornost posvetit će se monološkim i dijaloškim govornim vrstama potrebnim za nastavničko zanimanje. Uvježbavat će se govori u instruktivnoj strategiji, slušanje i procjena tih govornih nastupa, sastavljanje i izvođenje svečanih prihodnih govora, organiziranje, vođenje i sudjelovanje na sastanku.
Sadržaj
 1. Retorika i različite govorničke vrste
 2. Kompozicija govora
 3. Vježbe za glas i izgovor
 4. Početno dizajniranje govora
 5. Profil publike
 6. Argumentacija u govoru
 7. Logičke veze: indukcija, dedukcija, analogija, znakovi i uzročno posljedične veze
 8. Faze pripreme govora
 9. Kritičko slušanje govora, osnove govornoga i slušačkoga bontona.
 10. Neverbalni znakovi i proksemija
 11. Prigodni govori
 12. Dijaloška govornička vrsta - debata
 13. Dijaloška govornička vrsta - sastanak
 14. Jezični purizam, govorna elegancija
 15. Modalni izrazi

Ishodi učenja
 1. objasniti temeljne povijesne činjenice o retorici
 2. prepoznati središnju misao govora i slijediti argumentaciju
 3. prepoznati pogreške u argumentaciji i retoričke smicalice
 4. sudjelovati u dijaloškoj govorničkoj formi
 5. sastaviti i održati svečani prigodni govor i instruirajući govor
 6. usporediti dobro i loše govorničko ponašanje te usvojiti pravila govornog i slušalačkog bontona
 7. prepoznati važnost neverbalnih znakova u komunikaciji
 8. objasniti i primijeniti vježbe za glas i izgovor u svojoj pripremi govora
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja
Ocjenu iz kolegija studenti dobivaju na temelju izvršavanja obaveza i aktivnosti na seminarima i vježbama i to prema sljedećoj skali; o dolasci na seminare i vježbe donose maksimalno 10% ocjene (5% seminar i 5% vježbe) o kolokvij – 40% ocjene (20% 1. kolokvij, 20% 2. kolokvij) o govorna improvizacija – 5% o monološka govornička forma – 15% o svečani prigodni govor – tekst i izvedba – 10% o dijaloška govornička forma – 10% o ocjene govornih izvedbi na vježbama – 10%

Obavezna literatura
 1. Škarić, I. (2000) Temeljci suvremenoga govorništva, Zagreb, Školska knjiga
 2. Petrović, G. (1988) Logika, Školska knjiga, Zagreb
 3. Neill, S. (1994). Neverbalna komunikacija u razredu. Zagreb: Educa.
Dopunska literatura
 1. Nelson, Paul E.; Peason, Judy, C. (1996) Confidence in Public Speaking. Sixth Edition. Times Mirror Higher Education Group, Inc., Boston
 2. Osborn, Michael; Osborn, Suzanne (1997) Public Speaking. Third Edition. Houghton Mifflin Company, Boston-New York
 3. Schopenhauer, A. (1985) Eristička dijalektika, Bratstvo-Jedinstvo, Novi Sad
 4. Weston, A. (1992.) A Rulebook of Arguments (second edition), Hackett Publishing Company, Indianapolis/Cambridge
 5. Aristotel (1989) Retorika, Zagreb, Naprijed

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 4. Fonetika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 9. Kroatistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 10. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 11. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 12. Povijest umjetnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 13. Slovački jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 14. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 15. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 16. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 17. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 18. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Ruski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij