Filozofija i psihoanaliza

Naziv
Filozofija i psihoanaliza
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
4
Šifra
51258
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznati, analizirati i interpretirati osnovne psihoanalitičke pojmove Signunda Freuda, njihov širi znanstveno-teorijski kontekst i glavne smjerove razvoja psihoanalitičkog konceptualnog aparata s obzirom na njihovovu epistemološku relevanciju. opis sadržaja kolegija: http://www.ffzg.unizg.hr/filoz/syllabi/filozofija-i-psihoanaliza/
Sadržaj

Ishodi učenja
 1. ustanoviti, analizirati i povezati osnovne pojmove psihoanalize i preispitati njihovo značenje za filozofska istraživanja
 2. ustanoviti sličnosti i razlike između pojedinih psihoanalitičkih stajališta s obzirom na filozofijske grane
 3. primijeniti psihoanalitičke teorije na probleme filozofije znanosti, filozofije jezika i filozofije psihologije
 4. izraditi pismeni rad na odabranu filozofijsku temu uz primjenu primarne i sekundarne literature i u skladu s načelima akademskog pisanja
 5. planirati i izvesti samostalni istraživački rad te javno izložiti njegove rezultate
 6. istraživati i kritički prosuđivati dostupne izvore u svrhu samostalnog usavršavanja u struci
 7. analizirati temeljne pojmove i teorije drugih znanosti iz filozofijske perspektive
 8. koristiti strani jezik u stručnoj komunikaciji
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. S. Freud, Predavanja za uvod u psihoanalizu i Nova predavanja; Pet predavanja na Sveučilištu Clark; Prikazi psihoanalize; Tumačenje snova; Nesvjesno, Ja i Ono; Studije o histeriji; Tri teorije seksualnosti (dostupno u različitim izdanjima, prema popisu literature) J. Lacan, Spisi; Četiri temeljna pojma psihoanalize (dostupno u različitim izdanjima prema popisu literature)
Dopunska literatura
 1. Rječnik psihoanalize, ur. J. Laplanche i J-B. Pontalis, Zagreb: August Cesarec, Naprijed, 1992. Whose Freud? The Place of Psychoanalysis in Contemporary Culture, ed. P. Brooks & A. Woloch, New Haven and London: Yal University Press, 2000. Filozofsko čitanje Frojda, ur. O. Savić, Beograd, 1981. Classics in the History of Psychology, York University, Toronto (link) Filozofija i psihoanaliza (materijali za kolegij) Psihoanalitički časopisi: European Journal of Psychoanalysis; Psychoanalytic Studies i dr. (dostupno u elektorničkim zbirkama preko knjižnice Filozofskog fakulteta)

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 3. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 4. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 5. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 7. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij