Ontologija - seminar: Ernst Bloch i suvremena ontologija I

Naziv
Ontologija - seminar: Ernst Bloch i suvremena ontologija I
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
140107
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Posredstvom uvida u opus Ernsta Blocha studenti proširuju svoje spoznaje o problematici teorijske filozofije u suvremenosti, te stječu uvid u organsku vezu teorijske, praktičke i poetičke dimenzije filozofije.
Sadržaj
 1. kontekst u kojem se javlja Blochova filozofija
 2. osnovni pojmovi
 3. nada
 4. utopija
 5. još-ne-bitak
 6. emancipacija
 7. kontemplacija
 8. odnos sa suvremenicima

Ishodi učenja
 1. uvid u kontroverzije novije i suvremene filozofije
 2. razumijevanje konteksta Blochove filozofije
 3. propitivanje zastarjelosti/aktualnosti Blochove filozofije
Metode podučavanja
rad u seminaru (referati i diskusija)
Metode ocjenjivanja
evaluacija studentskih aktivnosti na seminaru

Obavezna literatura
 1. Ernst Bloch, Princip nada I-III
Dopunska literatura
 1. B. Zenić. Kontemplacija i prekoračenje, u: Dossier o Blochu, ŠK, Zagreb 1979.

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 3. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij