Društveno-humanistička informatika

Naziv
Društveno-humanistička informatika
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
3
Šifra
118056
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Vježbe u praktikumu
15

Cilj
Cilj kolegija je korištenjem odabranih tehnika MS Worda i Excela za formalnu i sadržajnu obradu teksta usvojiti osnovne postupke izrade prikaza teksta.
Sadržaj
 1. Definiranje područja društveno-humanistička informatika.
 2. Napredno oblikovanje teksta. Uporaba stilova.
 3. Izrada predložaka.
 4. Automatska izrada sažetaka.
 5. Distribucija riječi u tekstu.
 6. Sličnost između prikaza tekstova.
 7. Regularni izrazi.
 8. Izrada kazala.
 9. Osnovni postupci obrade teksta. Uporaba statističkih formula u Excelu.
 10. Osnovni postupci obrade teksta. Uporaba tekstnih formula u Excelu.
 11. Uvod u XML.
 12. Izrada rječnika u XML-u.
 13. RDF/XML sintaksa I
 14. RDF/XML sintaksa II
 15. Istraživanje: izrada seminarskog rada

Ishodi učenja
 1. Primijeniti postupke naprednog oblikovanja teksta.
 2. Opisati osnovne postupke obrade teksta i jezika za prikaz teksta.
 3. Primijeniti osnovne postupke obrade teksta i jezika za istraživanje značajki teksta
 4. Analizirati i prikazati rezultate istraživanja predajom seminarskog rada u formi znanstvenog članka.
Metode podučavanja
Predavanja i vježbe.
Metode ocjenjivanja
Praktičan rad na tjednim zadatcima i završni seminarski rad.

Obavezna literatura
 1. Drištveno-humanistička informatika.https://omega.ffzg.hr/course/view.php?id=1354
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 3. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 4. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij