Aspekti američkog romantizma

Naziv
Aspekti američkog romantizma
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS bodovi
6
Šifra
52235
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Upoznavanje studenta sa specifičnim kulturno-historijskim razdobljem američke kulture, putem književnih i drugih tekstovnih i vizualnih materijala. Smještanje razdoblja američkoga romantizma u širi kontekst tijeka razvoja američke kulture 19. stoljeća. Korištenjem različitih metoda čitanja i interpretacije razvijaju se kritičke i analitičke kompetencije studenata.
Sadržaj
 1. Uvod: povijesno-kulturni kontekst; književno-teorijski pojmovi. RW Emerson: izabrani eseji ("The American Scholar"; "Self-Reliance")
 2. RW Emerson: esej "The Poet". Walt Whitman: izbor iz zbirke _The Leaves of Grass_ .
 3. HD Thoreau: čitanje i analiza odabranih poglavlja iz djela _Walden_.
 4. HD Thoreau: čitanje i analiza odabranih poglavlja iz djela _Walden_.
 5. HD Thoreau: čitanje i analiza eseja "Resistance to Civil Government" i "A Plea for Captain John Brown".
 6. Margaret Fuller: čitanje i analiza "Autobiographical Romance" i "Self-definitions" (izbor).
 7. Margaret Fuller: čitanje i analiza _Woman in the Nineteenth Century_.
 8. Margaret Fuller: čitanje i analiza _Woman in the Nineteenth Century_.
 9. Prvi kolokvij. Catherine Sedgwick: čitanje i analiza romana _Hope Leslie_.
 10. Catherine Sedgwick: čitanje i analiza romana _Hope Leslie_.
 11. Frederick Douglass: čitanje i analiza robovske autobiografije _Narrative of the Life of Frederick Douglass_.
 12. Frederick Douglass: čitanje i analiza robovske autobiografije _Narrative of the Life of Frederick Douglass_.
 13. Herman Melville: čitanje i analiza romana _Typee_.
 14. Herman Melville: čitanje i analiza romana _Typee_.
 15. Evaluacija. Drugi kolokvij.

Ishodi učenja
 1. Indentificiranje specifičnosti književno-historijske epohe.
 2. Prepoznavanje književno-historijskih epoha.
 3. Kompariranje književno-historijskih epoha.
 4. Interpretiranje književno-kulturoloških artefakata.
 5. Sintetiziranje dobivenih spoznaja.
Metode podučavanja
Predavanja i seminarski tip rada. Čitanje, analiza i rasprava o pročitanim tekstovima. Usmena izlaganja studenata. Samostalne pisane zadaće.
Metode ocjenjivanja
Kontinuirana evaluacija. Zbirna ocjena utvrđuje se temeljem ocjena iz dvaju kolokvija, ocjene seminarskoga rada, ocjene zalaganja i redovitoga pohadjanja, ocjene usmenih i pismenih zadaća u kolegiju.

Obavezna literatura
 1. Bercovitch, Sacvan. The American Jeremiad, Madison: The U of Wisconsin P, 1978. (selection)
 2. Pease, Donald. Visionary Compacts: American Renaissance Writings in Cultural Context, Madison: U of Wisconsin P, 1987. (selection)
 3. Pease, Donald, ed. National Identities and Post-Americanist Narratives, Durham: Duke UP, 1994. (selection)
 4. Rowe, John Carlos. At Emerson’s Tomb: The Politics of Classic American Literature. New York: Columbia UP, 1997. (selection)
 5. Warren, Joyce, ed. The (Other) American Traditions: Nineteenth-Century Women Writers. New Brunswick, New Jersey: Rutgers UP, 1993. (selection)
Dopunska literatura
 1. Dodatni materijali dostupni su u digitalnom obliku u sustavu Moodle Omega.

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar