Društvene grupe u klasičnom svijetu i antička prozopografija II

Naziv
Društvene grupe u klasičnom svijetu i antička prozopografija II
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
5
Šifra
64145
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Demonstrirati detaljno znanje o odabranom segmentu grčkoga društva
  2. Ocijeniti važnost društvene povijesti u širem povijesnom kontekstu stare povijesti
  3. Poznavanje metoda istraživanja antičkih društvenih skupina
  4. Umijeće odabira i oblikovanja skupine koja će se istraživati
  5. Vještina sastavljanja relevantne bibliografije
  6. Vještina organiziranja izvornih podataka i teza iz literature
  7. Vještina vrednovanja prikupljenoga gradiva, formiranja i iznošenja vlastitih zaključaka
  8. Poznavanje teorije i primjene prozopografskih metoda i modela
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij