Elementi gramatike hebrejskog jezika

Naziv
Elementi gramatike hebrejskog jezika
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
147577
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar