Grčka književnost: Grčka epika

Naziv
Grčka književnost: Grčka epika
Organizacijska jedinica
Katedra za grčki jezik i književnost
ECTS bodovi
7
Šifra
66086
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
45

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Navesti i objasniti temeljne žanrovske karakteristike grčke epike.
  2. Protumačiti razliku između usmene i pisane epike.
  3. Objasniti različite aspekte usmenosti: kompoziciju, predaju i izvedbu.
  4. Prepoznati glavne mijene u žanrovskom razvoju i odrediti njihove vremenske okvire.
  5. Prezentirati osnovne biografske i bibliografske podatke o najvažnijim epičarima.
  6. Samostalno prevesti i interpretirati odabrane ulomke iz Homera, Hezioda i Apolonija Rođanina.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5., 7. semestar