Historijska antropologija staroga svijeta II.

Naziv
Historijska antropologija staroga svijeta II.
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
5
Šifra
124415
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. ocijeniti važnost historijske antropologije u istraživanju povijesti starog svijeta
  2. objasniti povijesne fenomene u komparativnohistorijskoj perspektivi
  3. ocijeniti važnost proučavanih fenomena u kontekstu povijesti starog svijeta
  4. postaviti konkretan istraživački problem i planirati njegovo rješavanje u području historijske antropologije
  5. konceptualizirati raznovrsne multidisciplinarne, interdisciplinarne i transdisciplinarne pristupe u konkretnom istraživanju
  6. napisati dobro strukturirani seminarski rad na temelju kompleksnih informacija iz područja historijske antropologije starog svijeta
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij