Hrvatska književna avangarda

Naziv
Hrvatska književna avangarda
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
125465
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznati studente i studentice s avangardnim pokretima u hrvatskoj književnosti u prvoj pol. 20. stoljeća. Analizirati relevantne tekstove Krleže, Šimića, Donadinija, Cesarca i dr.
Sadržaj
 1. Pojam avangarde; teorija avangardne umjetnosti
 2. Glavni avangardni pravci u europskoj umjetnosti
 3. Protoavangardne pojave u hrvatskoj književnosti: Matoš, Kamov
 4. Avangardni manifest kao žanr: Hrvatska književna laž M. Krleže
 5. Šimićevi avangardni manifesti
 6. Ekpresionizam u hrvatskoj dramskoj književnosti: Kraljevo M. Krleže
 7. Avangardno pjesništvo: A. B. Šimić
 8. Šimićevi pjesnički ciklusi o tijelu i siromasima
 9. Hibridizacija žanrova: Hrvatska rapsodija M. Krleže
 10. Optimalna projekcija i utopija: Kristofor Kolumbo M. Krleže
 11. Avangardni časopisi: Juriš, Vijavica, Kokot, Plamen, Zenit
 12. Hrvatska ekspresionistička proza: Hodorlahomor Veliki M. Krleže
 13. Odjeci futurizma u hrvatskoj književnosti
 14. Ekspresionističko urbano pjesništvo
 15. Avangardni teatar

Ishodi učenja
 1. prepoznati i objasniti ključna obilježja književnopovijesnog razdoblja avangarde u hrvatskoj književnosti
 2. analizirati, interpretirati i kritički vrednovati tekstove hrvatske književne avangarde
 3. kritički prosuđivati vezu između književnog teksta i društveno-povijesnog konteksta
 4. predstaviti književne tekstove i kulturne procese avangarde iz vizure suvremenih književnoznanstvenih paradigmi
 5. prepoznati hrvatsku književnu avangardu kao integralni dio europskih avangardnih strujanja
 6. koristiti se prikladnim teorijskim i književnopovijesnim kriterijima u vrednovanju književnih i kulturnih pojava hrvatske avangarde
 7. povezati književne sadržaje avangarde s ostalim srodnim umjetničkim i općekulturnim sadržajima na sinkronijskoj razini
 8. predstaviti i interpretirati intermedijalne projekte kao sastavni dio avangardne umjetnosti
Metode podučavanja
- rad na tekstu - interpretacije pjesničkih, proznih i dramskih tekstova - poredbena metoda - interdmedijalne analize: povezivanje književnog teksta sa slikarstvom, glazbom, filmom
Metode ocjenjivanja
- pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. G. Slabinac, Hrvatska književna avangarda. Zagreb, 1988.
 2. C. Milanja, Pjesništvo hrvatskog ekspresionizma. Zagreb, 2000.
 3. P. Burger, Teorija avangarde. Zagreb, 2007.
 4. Hrvatska književna avangarda. Programski tekstovi. Zagreb, 2008.
Dopunska literatura
 1. Ekspresionizam u hrvatskoj književnosti i umjetnosti. Zbornik radova. Zagreb, 2002.

Izborni predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Kroatistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij