Izabrane teme iz ranokršćanske arheologije 1

Naziv
Izabrane teme iz ranokršćanske arheologije 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
142609
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Proširiti znanje i razumijevanje o određenom problemu u okviru ranokršćanske arheologije.
Sadržaj
 1. Seminarska radionica (povijesni okvir + osnove pretraživanja kataloga i baza podataka potrebne za samostalno pretraživanje literature)
 2. Seminarska radionica (uvod + osnovne napomene o načinu pisanja seminarskog rada)
 3. Seminarska radionica (literatura–definicija + osnovne napomene o načinu izlaganja i prezentiranja seminarskog rada)
 4. predstavljanje seminarskog rada: izlaganje + slikovna prilozi uz pomoć PowerPoint-a; diskusija polaznika seminara o seminarskom radu
 5. predstavljanje seminarskog rada: izlaganje + slikovna prilozi uz pomoć PowerPoint-a; diskusija polaznika seminara o seminarskom radu
 6. predstavljanje seminarskog rada: izlaganje + slikovna prilozi uz pomoć PowerPoint-a; diskusija polaznika seminara o seminarskom radu
 7. predstavljanje seminarskog rada: izlaganje + slikovna prilozi uz pomoć PowerPoint-a; diskusija polaznika seminara o seminarskom radu
 8. predstavljanje seminarskog rada: izlaganje + slikovna prilozi uz pomoć PowerPoint-a; diskusija polaznika seminara o seminarskom radu
 9. predstavljanje seminarskog rada: izlaganje + slikovna prilozi uz pomoć PowerPoint-a; diskusija polaznika seminara o seminarskom radu
 10. predstavljanje seminarskog rada: izlaganje + slikovna prilozi uz pomoć PowerPoint-a; diskusija polaznika seminara o seminarskom radu
 11. predstavljanje seminarskog rada: izlaganje + slikovna prilozi uz pomoć PowerPoint-a; diskusija polaznika seminara o seminarskom radu
 12. predstavljanje seminarskog rada: izlaganje + slikovna prilozi uz pomoć PowerPoint-a; diskusija polaznika seminara o seminarskom radu
 13. predstavljanje seminarskog rada: izlaganje + slikovna prilozi uz pomoć PowerPoint-a; diskusija polaznika seminara o seminarskom radu
 14. predstavljanje seminarskog rada: izlaganje + slikovna prilozi uz pomoć PowerPoint-a; diskusija polaznika seminara o seminarskom radu
 15. predstavljanje seminarskog rada: izlaganje + slikovna prilozi uz pomoć PowerPoint-a; diskusija polaznika seminara o seminarskom radu

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći samostalno riješiti određene probleme vezane uz ranokršćansku arheologiju.
 2. Studenti će moći sudjelovati u kritičkoj raspravi nakon izlaganja seminarskih radova ostalih studenata.
 3. Studenti će moći primijeniti metodološki ispravan način pisanja znanstvenog rada.
 4. Studenti će moći steći kompetencije ciljanog skupljanja podataka i interpretacije podataka za pisanje znanstvenog rada.
 5. Studenti će moći izložiti seminarski rad pred drugim studentima.
 6. Studenti će moći argumentirati svoje stavove i iznijeti kritičko mišljenje o postojećim spoznajama na osnovi stečenog znanja.
 7. Studenti će moći steći vještine nužne za daljnji znanstveno-istraživački rad na doktorskom studiju.
Metode podučavanja
seminari i radionice; samostalni zadaci; mentorski rad
Metode ocjenjivanja
Seminar se ocjenjuje brojčanom ocjenom - „odličan“ (5), „vrlo dobar“ (4), „dobar“ (3), „dovoljan“ (2) i „nedovoljan“ (1). Preduvjeti za ocjenjivanje proseminara su: a) 100% nazočnost na proseminaru b) prezentacija rada u unaprijed dogovorenom terminu c) predaja rada u unaprijed dogovorenom terminu U izradi zaključne ocjene proseminara vrednuju se: a) pisani rad (50% ukupne ocjene), b) izlaganje vlastitog rada (25% ukupne ocjene) c) sudjelovanje u raspravama nakon izlaganja radova (25% ukupne ocjene)

Obavezna literatura
 1. Popis obavezne literature se mijenja jer on ovisni o zadanoj temi koja se analizira u tom semestru
Dopunska literatura
 1. Popis obavezne literature se mijenja jer on ovisni o zadanoj temi koja se analizira u tom semestru

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij