Jezik i emocije

Naziv
Jezik i emocije
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
142423
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30

Cilj
Osposobiti studente da analiziraju emocije gramatikalizirane u jeziku na leksičkoj, sintaktičkoj i tekstualnoj razini
Sadržaj
 1. Uvod – emocije u jeziku i lingvistici
 2. Jezik kao kognitivni sustav i komunikacijsko sredstvo
 3. Konceptualiziranje i kognitivno kategoriziranje emocija
 4. Kognitivni sustav nasuprot emocija
 5. Procesi jezične obrade i emocije, metaforizacija
 6. Emocije na leksičkoj razini I
 7. Emocije na leksičkoj razini II
 8. Emocije na sintaktičkoj razini
 9. Emocije na tekstnoj razini I
 10. Emocije na tekstnoj razini II
 11. Jezik jakih emocija – strah, smrt i tugovanje
 12. Jezik jakih emocija – ljubav
 13. Jake emocije u njemačkom – preživjeli iz holokausta
 14. Jake emocije u njemačkom – antisemitizam i desni ekstremizam
 15. Razgovor o studentskom seminarskom radu

Ishodi učenja
 1. Student može svjesno upotrijebiti strategije izražavanja emocija na leksičkoj, sintaktičkoj i tekstualnoj razini
 2. Student može analizirati emocije izražene izravno i neizravno kroz lekseme
 3. Student može analizirati sintaktičke načine za izražavanje emocija
 4. Student može analizirati emocije izražene na tekstualnoj razini
Metode podučavanja
Analiza tekstova, diskusija
Metode ocjenjivanja
Izlaganje ili seminarski rad

Obavezna literatura
 1. Monika Schwarz Friesel (2013.): Sprache und Emotion, 2. Aufl. Tübingen: UTB Verlag
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar