Knjižnice i knjižnične zbirke II

Naziv
Knjižnice i knjižnične zbirke II
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
6
Šifra
125430
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Osposobiti studente da razumiju ulogu i zadaće knjižnica kao društvenih ustanova, da mogu planirati i organizirati rad u knjižnici te da razumiju kako se planiraju, grade, vrednuju i promiču knjižnične zbirke te službe i usluge za korisnike.
Sadržaj
 1. Uvod - temeljne definicije pojmova (knjižnična zbirka, vrste zbirki)
 2. Zavičajna zbirka na, digitalizirane zavičajne zbirke
 3. Digitalne zbirke, repozitoriji, virtualne izložbe, NSK, knjižnica Filozofskog fakulteta
 4. Grafička zbirka, AV zbirka
 5. Zbirka časopisa i međuknjižnična posudba
 6. Zbirke službenih publikacija
 7. Parlamentarne knjižnice (Hrvatska i svijet)
 8. Zbirke stare i rijetke građe, zbirke glagoljskih rukopisa, knjižnica HAZU
 9. Hrvatski centar za dječju knjigu, Knjižnice grada Zagreba
 10. Središnje knjižnice nacionalnih manjiha u Hrvatskoj
 11. Organizacija događanja u knjižnicama
 12. Metropolitana - knjižnica zagrebačke nadbiskupije
 13. Knjižnice pri drugim baštinskim ustanovama - knjižnica u arhivu
 14. Knjižnice pri drugim baštinskim ustanovama - knjižnica u muzeju
 15. Provjera znanja - predrok

Ishodi učenja
 1. Definirati osnovne kriterije prikupljanja građe za zavičajnu zbirku u knjižnici
 2. Opisati osnovne karakteristike digitalnih zbirki
 3. Objasniti osnovne karakteristike grafičkih zbirki u knjižnicama
 4. Prepoznati karakteristike stare i rijetke građe u knjižnicama
 5. Objasniti specifične potrebe djece kako korisnika narodnih knjižnica
 6. Definirati kriterije odabira građe u knjižničnim odjelima za mlade
 7. Prepoznati isključene skupine korisnika i potencijalnih korisnika
 8. Koristiti zbirke službenih publikacija
 9. Planirati događanja u knjižnici kao vrstu programa za korisnike
 10. Definirati međuknjižničnu posudbu i srodne službe u knjižnicama
Metode podučavanja
Predavanja, seminari, sustav učenja na daljinu (e-učenje)
Metode ocjenjivanja
Redovitost na nastavi - 20% Izlaganje seminara - 20% Napisani seminar - 30% Usmeni ispit - 30%

Obavezna literatura
 1. Smjernice za knjižnične službe i usluge za gluhe. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2004.
 2. Smjernice za audiovizualnu i multimedijsku građu u knjižnicama i drugim ustanovama. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2005.
 3. Smjernice za građu laganu za čitanje. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2011.
 4. Smjernice za knjižnične usluge za osobe s demencijom. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2011.
 5. Smjernice za knjižnične usluge za zatvorenike. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2007.
 6. Pristup knjižnicama za osobe s invaliditetom : lista za (samo)procjenu. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2008.
 7. Tošić Grlač, S.; Hebrang Grgić, I. Zavičajne zbirke u hrvatskim narodnim knjižnicama. // 7. savjetovanje za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj : zbornik radova. Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, 2011. Str. 51-64.
 8. IFLA-ine smjernice za narodne knjižnice. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2011.
Dopunska literatura
 1. Nebesny, T.; Švob, M. Izgradnja knjižne zbirke u narodnim knjižnicama. // Slobodan pristup informacijama u službi kulturnog razvitka : zbornik radova. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2002. Str. 56-75.
 2. Johnson, P. Fundamentals of collection development and management. Chicago : American Library Association, 2004.

Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij