Konsekutivno prevođenje francuski-hrvatski

Naziv
Konsekutivno prevođenje francuski-hrvatski
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
142500
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Francuski
Satnica
Seminar
15
Lektorske vježbe
15

Cilj
Cilj je predmeta upoznati studente s konsekutivnim prevođenjem i njegovim specifičnostima spram pisanoga prevođenja. Studentima će se predstaviti tehnika konsekutivnog prevođenja, kao i tehnike pisanja bilješki koje su neophodne za vještinu konsekutivnog prevođenja. Kolegij će omogućiti studentima detaljnije upoznavanje s temama i terminologijom koje su česte na tržištu (pravo, financije, ekonomija i sl.), s posebnim naglaskom na Europsku uniju i njezine institucije.
Sadržaj
 1. Uvod u usmeno, tj. konsekutivno prevođenje. Razlike između pisanog i usmenog prevođenja.
 2. Vježbe pamćenja. Vještine aktivnog slušanja i deverbalizacije (općepoznate teme)
 3. Vježbe pamćenja. Vještine aktivnog slušanja i deverbalizacije (općepoznate teme)
 4. Tehnika bilježenja u konsekutivnom prevođenju
 5. Razlike u pomagalima kojima se služe usmeni prevoditelji spram pismenih prevoditelja. Prevođenje studentskih govora.
 6. Pipremanje strukturiranog govora za konsekutivni prijevod. Prevođenje govora na aktualne teme.
 7. Šaptano prevođenje (chuchotage). Prevođenje govora na zadanu temu (EU) uz bilježenje.
 8. Priprema specijaliziranog glosara. Prevođenje govora na zadanu temu (pravo, ekonomija) uz bilježenje.
 9. Prevođenje a vista – vježbe parafraziranja i reformulacije na ciljnim područjima
 10. Tehnika vizualizacije. Prevođenje govora na zadanu temu uz bilježenje.
 11. Prevođenje a vista – vježbe parafraziranja i reformulacije na ciljnim područjima
 12. Standardi profesije i strukovne udruge usmenih prevoditelja. Prevođenje studentskih govora.
 13. Profesionalno ponašanje usmenih prevoditelja i rad s klijentima. Prevođenje studentskih govora.
 14. Stanje usmenih prijevoda na hrvatskome tržištu. Prevođenje studentskih govora.
 15. Opća rekapitulacija kolegija.

Ishodi učenja
 1. Studenti će se upoznati sa specifičnostima konsekutivnog prevođenja u odnosu na pisano prevođenje
 2. naučiti zapisivati i organizirati bilješke i njima se pravilno koristiti
 3. vježbati i razvijati pamćenje koje je neophodan element konsekutivnog prevođenja
 4. upoznati okolnosti konsekutivnog prevođenja te obrasce ponašanja koji su s njime povezani
 5. produbiti jezične vještine usmenog izražavanja na materinskom i stranom jeziku
 6. naučiti kako se kvalitetno pripremiti za konkretnu situaciju konsekutivnog prevođenja
Metode podučavanja
Vježbe prevođenja govora koje je pripremila nastavnica i koje su pripremili studenti Izlaganje Analiza govora
Metode ocjenjivanja
Trajno praćenje (priprema govora za sat, glosara, vođenje bilješki) i završni usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Seleskovitch, Danica. (1968) L'interprète dans les conférences internationales : problèmes de langage et de communication. Paris : Lettres modernes
 2. Seleskovitch, Danica. (1975) Langage, langue et mémoire : étude de la prise de notes en interprétation consécutive. Paris : Lettres modernes
Dopunska literatura
 1. Seleskovitch, Danica et Lederer, Marianne. (1986) Interpréter pour traduire. Paris : Publications de la Sorbonne, Didier érudition
 2. The Interpreting Studies Reader. (2002) Franz Pochhacker et Miriam Shlesinger (éd.). Londres et New York : Routledge
 3. Rozan, J.-F. : La prise de notes en interprétation consécutive, Libraire de l'université Georg & Cie, Genève, 1965

Izborni predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij