Krasnoslov i gluma

Naziv
Krasnoslov i gluma
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
125469
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
45
Seminar
90

Cilj
Upoznavanje studenata/studentica s temeljnim postavkama krasnoslovljenja i glume u kontekstu interpretacije teksta, metodologije, teorije i povijesti književnosti i jezikoslovlja. Očekuje se da studenti steknu kompetencije za budući rad u nastavi (hrvatski jezik, umjetničko područje, predmet Dramska kultura i umjetnost u Novom nacionalnom okvirnom kurikulumu), u kazališnim i sličnim ustanovama (voditelji dramskih družina, amaterskih i alternativnih kazališta, jezični savjetnici, lektori, treneri govornih i nekih glumačkih vještina u profesionalnim i amaterskim kazalištima i skupinama, u projektima za mlade, u edukativnim, umjetničkim i istraživačkim projektima u republici Hrvatskoj i u Europskoj uniji), u području scenskih, izvedbenih umjetnosti, da ovladaju tehnikama krasnoslovljenja i potrebnim tehnikama glume za rad u nastavničkom poslu. Očekuje se da studenti steknu sposobnost različitih vrsta čitanja književnih i drugih tekstova, interpretativnoga čitanja, izgovora, njege glasa, krasnoslovljenja, znanje o predstavi, glumi, scenskom govoru, tehnikama glume, scenskom pokretu, scenskim tehnikama, oblicima i metodama dramskog odgoja.
Sadržaj
 1. Krasnoslov i gluma – Uvod (opis predmeta, metode, literatura, discipline, tipologija)
 2. Čitanje književnih tekstova
 3. Čitanje neknjiževnih tekstova
 4. Interpretativno čitanje
 5. Izgovor
 6. Glas
 7. Krasnoslov
 8. Recital
 9. Predstava
 10. Gluma
 11. Scenski govor
 12. Tehnike glume
 13. Scenski pokret
 14. Scenske tehnike
 15. Oblici i metode dramskog odgoja i scenske umjetnosti – Dramska/scenska kultura i umjetnost (umjetničko područje) – Nastava hrvatskoga jezika i predmetnih područja – Teorija i praksa – Institucionalni i alternativni prostori, okviri i slobode

Ishodi učenja
 1. Osposobiti studente za različite vrste čitanja književnih i drugih tekstova.
 2. Vrjednovati govor, krasnoslovljenje i prikazbena umijeća .
 3. Steći znanje o izgovoru, njezi glasa, krasnoslovljenju, glumi, predstavi, scenskom govoru.
 4. Primijeniti znanje o krasnoslovljenju i glumi u vrednovaju i primjeni metoda dramskog odgoja.
 5. Ovladati tehnikama krasnoslovljenja i glume za rad u nastavničkom poslu.
Metode podučavanja
Predavanje, razgovor, pisanje eseja, znanstvenih tekstova, domaćih zadaća, čitanje tuđih i vlastitih tekstova, diskusija, polemika, razni oblici projektne nastave (uređivanje i pisanje knjiga, uređivanje i pisanje časopisa, sudjelovanje u predstavama, sudjelovanje u prezentacijama, na simpozijima i kongresima), individualni i skupni konzultacijski rad, individualni i skupni mentorski rad, nastava u učionici, internetska nastava, razni oblici terenske nastave.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjivanje pisanih zadaća, ocjenjivanje usmenih zadaća, ocjenjivanje projekata, ocjenjivanje razgovora, diskusija i polemika, ocjenjivanje pisanih ispita, ocjenjivanje usmenih ispita, ocjenjivanje sudjelovanja u svim oblicima nastave u učionici i projektne te terenske nastave.

Obavezna literatura
 1. • Mihail Aleksandrovič Čehov, Glumcu: o tehnici glume, preveo s engleskoga Vladimir Gerić, Hrvatski centar ITI – UNESCO, Zagreb, 2004., 266 str. (zadana poglavlja)
 2. • Iva Gruić, Prolaz u zamišljeni svijet, Golden marketing, Zagreb, 2002., 123 str.
 3. • Cicely Berry, Glumac i glas, prevela s engleskoga i za hrvatski prilagodila Antonija Ćutić, AGM / Hrvatsko društvo kazališnih kritičara i teatrologa, Zagreb, 1997., 255 str. (zadana poglavlja)
Dopunska literatura
 1. • Miljenko Foretić, Marin Držić i kazališni život renesansnog Dubrovnika, u: Marin Držić. Zbornik radova [Zbornik radova o Marinu Držiću], uredio Jakša Ravlić, Matica hrvatska, Zagreb, 1969., str. 233-255.
 2. • Silvio D' Amico, Povijest dramskog teatra, preveo s talijanskoga Frano Čale, Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb, 1972., poglavlje Grčka i Rim, str. 25-86.
 3. • Vladan Švacov, Temelji dramaturgije, Školska knjiga, Zagreb, 1976., 256 str.
 4. • Stjepko Težak, Literarne, novinarske, recitatorske i srodne družine, Školska knjiga, Zagreb, 1979., 291 str.
 5. • Zvjezdana Ladika, Dijete i scenska umjetnost, Školska knjiga, Zagreb, 1970., 173 str.
 6. • Nikola Batušić, Povijest hrvatskoga kazališta, Školska knjiga, Zagreb, 1978., 541 str.

Izborni predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij