Kulture postsocijalizma

Naziv
Kulture postsocijalizma
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
117958
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Dva su temeljna cilja ovog predmeta. Jedan je upoznati studente sa stanjem antropološke interpretacije postsocijalističkog stanja i tranzicije. Drugi je cilj ukazati i analizirati elemente svakodnevne kulture koji su podložni analizi iz perspektive postsocijalizma. Ti ciljevi uključuju i razumijevanje nekih kulturnih procesa u vrijeme socijalizma koji su u bliskoj vezi sa suvremenim stanjem konstrukcije identitetia i cirkulacijom diskursa specifičnih za tranzicijsko stanje. Na terojiskoj i metodološkoj razini takav pristup omogućava dodatno produbljivanje epistemološke pozicije istraživanja u bliskim drušrtvenim i kulturnim kontekstima.
Sadržaj
 1. Upoznavnje s koncpetom tranzicije i postsocijalizma
 2. Postsocijalističko stanje kao stanje svijeta
 3. Suvremeni problemi postsocijalističkih društava i njihova veza sa socijalizmom
 4. Socijalsitička svakodnevica I (medijski kontekst)
 5. Socijalistička svakodnevica II (popularna kultura)
 6. Hrvatska etnologija i socijalizam I (sukob paradigmi)
 7. Hrvatska etnologija i socijalizam II (prazna polja istraživanja svakodnevice)
 8. Ratna etnografija, teorijske i metodološke osnove
 9. Antropološki interes za postocijalizam (K. Vedery, C. Hann)
 10. Antropološki kontranarativi (M. Buchowski)
 11. Postkolonijalna teorija i postsocijalizam. Povratak antropologije egzotizaciji?
 12. Diskus krize i moralne panike u postsocijalističkim društvima
 13. Kulturni aspekti političkih integracija u postsocijalističkim društvima
 14. Reprezentacija socijalizma u filmu i književnosti
 15. Zaključne diskusije

Ishodi učenja
 1. analizirati postojeće kulturne obrasce pomoću odnosa prema socijalističkom naslijeđu
 2. kritički anačizirati današnje diskurse o socijalizmu
 3. povezati lokalne kulturne formacije sa onima drugih postsocijalističkih društava
 4. stvaranje antropološkog odnosa do svakodnervnog života u socijalizmu
 5. odabrati, kombinirati te vrednovati složene strategije i tehnike kvalitativnog istraživanja
 6. produbiti korištenje epistemološke pozicije istraživanja u vlastitim društvima
 7. iskoristiti komparativnu prirodu antropološkog istraživanja
 8. kritički analizirati znanstvenu literaturu
 9. analizirati i komentirati kulturne raznolikosti u konkretnim društvenim kontekstima
Metode podučavanja
Predavanja, podučavanje na primjeru (case study), debata
Metode ocjenjivanja
sudjelovanje u raspravama, završni rad

Obavezna literatura
 1. Verdery. Katherine (1996) What was Socialism and What Comes Next?, Princeton University Press.
 2. Yurchak, Alexei (2005) Everything Was Forever, Until It Was No More, Princeton University Press.
 3. Buchowski, M. (2004) Hierarchies of knowledge in central-eastern European anthropology, Anthropology of East Europe Review, Vol 22. No 2.
 4. Hann, Chris (2005) Reply to Michal Buchowski, Anthropology of East Europe Review, Vol 23. No 1.
 5. Buchowski, Michal (2005) Reply to Chris Hann, Anthropology of East Europe Review, Vol 23. No 1.
 6. Chari, Sharad and Verdery, Katherine (2009) Thinking between the posts: postcolonialism, postsocialism, and ethnography after the cold war. Comparative Studies in Society and History, 51 (01)
 7. Čale Feldman, Lada i Prica, Ines (ur.) (2006) Devijacije i promašaji: Etnografija domaćeg socijalizma, Institut za etnologiju i folkoristiku.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar