Kustoske prakse

Naziv
Kustoske prakse
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS bodovi
5
Šifra
146665
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15
Terenske vježbe
15

Cilj
Uvid u povijesni okvir i teorijski kontekst kustoskih praksi kao segmenta povijesti umjetnosti. Ovladavanje pojmovnim aparatom, sposobnost kritičke analize i interpretacije umjetnosti. Ovladavanje kompetencijama u istraživanju i primjeni teorijskih osnova kustoskih praksi, interdisciplinarnim pristupom u istraživanju i metodologiji izložbene djelatnosti znanja: uvid u osnovne pojmove kustoske prakse; Primjena novih metodologija u istraživanju povijesti umjetnosti i socijalne povijesti.
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. steći uvd u osnove povijesti kuriranja
  2. steći uvid u osnovne pojave iz povijesti izložbi
  3. primijeniti stečena znanja u samostalnom pripremanju izložbi
  4. primijeniti stečena znanja u različitim diskursima
  5. steći znanje o osnovama teorije kustoskih praksi
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura