Njemačko-hrvatski književni transferi

Naziv
Njemačko-hrvatski književni transferi
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
142667
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Steći temeljni komparatistički pregled nad općepovijesnim, kulturnopovijesnim, književnopovijesnim i nekim metodološkim aspektima hrvatsko-njemačkih književnih veza. Upoznati odabrane teme književnog transfera, prema dogovoru s polaznicima (ponuđene teme iz područja književnopovijesnog razvoja, književnog života, književnog transfera u užem smislu, te intertekstualnih veza). Razviti sljedeća znanja i vještine: komparativni pristup nacionalnim korpusima; proučavanje književnog transfera na tragu suvremenih kulturoloških pristupa; interkulturalna komunikacija.
Sadržaj
 1. Koncepti nacije i nacionalne književnosti
 2. Teorije književnog transfera
 3. Povijesni pregled
 4. Primjer po odabiru polazni_a
 5. Primjer po odabiru polazni_a
 6. Primjer po odabiru polazni_a
 7. Primjer po odabiru polazni_a
 8. Primjer po odabiru polazni_a
 9. Primjer po odabiru polazni_a
 10. Primjer po odabiru polazni_a
 11. Primjer po odabiru polazni_a
 12. Primjer po odabiru polazni_a
 13. Primjer po odabiru polazni_a
 14. Primjer po odabiru polazni_a
 15. Osvrt i zaključci

Ishodi učenja
 1. nabrojati osnovne epohe njemačko-hrvatskih književnih transfera i obrazložiti periodizaciju
 2. usporediti ›supstancijalističke‹ i ›relativističke‹ koncepte nacije i nacionalne književnosti u povijesnoj i u sistematskoj perspektivi
 3. objasniti i usporediti osnovne koncepte književnog transfera
 4. dovesti u vezu periodizacijska, teorijska, metodološka pitanja raspravljena na kolegiju s primjerima koje su prezentiral_ drug_ polaznic_
 5. raspravljati o pitanjima kulturnog transfera u obzoru metodologije primijenjene na kolegiju
Metode podučavanja
Predavanje s vizualnom prezentacijom, diskusija o primarnoj i sekundarnoj literaturi, izlaganja polazni_a.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se redovitost pripreme prema rasporedu rada, sudjelovanje u raspravi, usmeno izlaganje i dva kolokvija (odnosno pismeni ispit po završetku semestra).

Obavezna literatura
 1. Joseph Jurt: Das wissenschaftliche Paradigma des Kulturtransfers. In: Günter Berger, Franziska Sick (Hgg.): Französisch-deutscher Kulturtransfer im Ancien Regime. Tübingen: Staufenberg 2002. S. 15–38.
 2. Hans-Jürgen Lüsebrink: Interkulturelle Kommunikation. Interaktion, Fremdwahrnehmung, Kulturtransfer. Stuttgart, Weimar: Metzler 2005.
 3. Corina Caduff, Reto Sorg (Hg.): Nationale Literaturen heute – ein Fantom? Die Imagination undTradition des Schweizerischen als Problem. München 2004.
Dopunska literatura
 1. Ovisno o temama koje su odabrane u dogovoru s polaznic_ma

Obavezan predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij