Ontologija - seminar: Ernst Bloch i suvremena ontologija II

Naziv
Ontologija - seminar: Ernst Bloch i suvremena ontologija II
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
148118
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Studenti će se posredstvom razmatranja Blochova središnjeg djela "Princip nada" i sekundarne literature produbljeno uvesti u najsložnije probleme suvremene ontologije.
Sadržaj
 1. modusi bitka
 2. ontologija i metafizika
 3. kršćanstvo i revolucija
 4. utopija, još jednom
 5. nada, još jednom
 6. smisao bitka
 7. Hegel, Marx, marksizam
 8. otuđenje marksizma u staljinizmu
 9. kako dalje?

Ishodi učenja
 1. upoznavanje s Blochovom filozofijom
 2. razumijevanje bitnih tendencija u suvremenoj filozofiji
 3. dodatno razvijanje moći kritičkog mišljenja
 4. stjecanje pretpostavki za integrativno mišljenje
Metode podučavanja
seminarski rad
Metode ocjenjivanja
evaluacija referata i aktivnosti na seminaru

Obavezna literatura
 1. Bloch, Princip nada I-III
Dopunska literatura
 1. Branko Bošnjak, Smisao filozofske egzistencije
 2. Dossier o Blochu
 3. Bloch, Duh utopije

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 3. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij