Ontologija - seminar: Smrt

Naziv
Ontologija - seminar: Smrt
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
117977
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Analiza problema smrti kroz povijest filozofije omogućuje vrednovanje temeljnih filozofijskih postavki u njihovoj mijeni kroz povijest filozofije
  2. Analiza problema smrti omogućuje prosudbu klasičnih filozofijskih tekstova u odnosu prema njihovim suvremenim interpretacijama i komentarima
  3. Promišljanje smrti unutar ontologije omogućuje sintezu filozofijskih nazora u ključnim razdobljima povijesti filozofije
  4. Izlaganje i pisanje seminarskih radova studentima omogućava kritičku prosudbu njihovog rada
  5. Problematiziranje smrti unutar suvremenih tehno-znanstvenih pokušaja nadilaženja bioloških ograničenja čovjeka studentima omogućuje kritičku prosudbu metodologije i spoznajnog dosega moderne znanosti
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
  2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
  3. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
  4. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij