Povijesni pregled razvoja fantastike u britanskoj književnosti

Naziv
Povijesni pregled razvoja fantastike u britanskoj književnosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS bodovi
6
Šifra
117905
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Osvijestiti usporedno postojanje fantastike od samih začetaka razvoja engleske, tj. britanske književnosti, mijenjanje značenja i značaja fantastike kroz književnost, te svjesnije uočavanje odrednica fantastične književnosti. Priprema studenata za pisanje stručnog magistarskog rada iz područja znanosti o književnosti.
Sadržaj
 1. Uvod u temeljna problemska područja: poimanje stvarnosti kroz povijest; mimeza-mimetičnost; fantastika-fantastičnost
 2. to je fantastično u fantastici; problem povijesnog situiranja fantastike; fantastika kao način ili žanr; uvod u teoriju žanra (Todorov, Brooke-Rose, Chanady, Hume, itd.)Christine Brooke-Rose (Poglavlje II.); Kathryn Hume (Poglavlje II. i V.)
 3. Problem pozicioniranja fantastike u starijoj engleskoj književnostBeowulf , c. 8. st. (odabrani dijelovi) – povijesni kontekst; anglosaksonski slušatelj i ukodirani čitatelj; problem stvarnog i nestvarnog; herojski ili fantastični ep
 4. Beowulf (nastavak) – značaj epa za razvoj fantastične književnosti; Beowulf i Tolkienova visoka fantastika; Tolkien. „The Monster and the Critic“
 5. Fantastika u srednjem vijekuGeoffrey Chaucer. The Canterbury Tales („The Nun’s Priest’s Tale“) (1387-; Caxton 1. izdanje 1476) – kontekst Chaucerova razdoblja, srednjovjekovni oblici, basna, fantastika jednostavnog oblika
 6. Sir Thomas Malory. Le Morte Darthur (1485) (odabrani dijelovi): intertekst srednjovjekovnih izvora; od epa do romanse; Arturijana kao mit i historiografija; likovi i pripovjedni nizovi
 7. Le Morte Darthur (nastavak) –Tolkien. „On Fairy Stories“; Karol Čapek. „Towards a Theory of Fairy Tales“; „A Few Fairy-Tale Motifs“; Monthy Python and the Holy Grail (1975) red. Terry Gilliam & Terry Jones
 8. Kolokvij (teorija fantastike: Todorov/Brooke-Rose/Jackson)Osnove akademskog pisma (smjernice za pisanje seminarskog rada)
 9. Fantastika u renesansiWilliam Shakespeare. The Tempest (1623) – elizabetinska slika svijeta; Prosperove čarolije i “problem” njihovih kazališnih i filmskih adaptacije; primjena Todorova
 10. Filmske adaptacije: analiza isječaka iz: Silent Shakespeare (1899-1901); Forbidden Planet (1956) red. Fred M. Wilcox; Prospero’s Books (1991) red. Peter Greenaway; The Tempest (2010) red. Julie Taymor
 11. Fantastika u neoklasicizmuJonathan Swift. Gulliver’s Travels (IV. putovanje) (1726, 1735) – utopijska književnost (Platon, Thomas More), menipejska satira, fantastika i alegorija, lokacija iv. putovanja; problem iv. putovanja
 12. Fantastika u viktorijaniLewis Carroll. Alice’s Adventures in Wonderland (1865) – viktorijanska dječja književnost; „besmisleni stihovi“ (Jabberwocky/Hudodrakija); izvorište nadnaravnih elemenata
 13. Lewis Carroll. Alice’s Adventures in Wonderland – primjena Todorova
 14. Prema SF žanruH. G. Wells. The Time Machine (1895) i „The Grey Man“ – ‘nečisti’ SF; novum (Suvin); The Time Machine (1960), red: George Pal

Ishodi učenja
 1. Primjena naučenog u novoj situaciji oslanjanjem na glavne ideje i informacije kolegija (samostalni rad na tekstu)
 2. Uočavanje suodnosa istovjetih motiva kako bi se uočili obrasci
 3. Kritičko prosuđivanje o idejama, uočavanje sličnosti i razlika na temelju rada na književnim tekstovima i filmu
 4. Sintetiziranje i povezivanje znanja iz različitih područja (književnost, antropologija, povijest, zemljopis, vizualna umjetnost) i korištenje tako stečenog znanja za stvaranje novih cjelina
 5. Definiranje i reprodukcija ključnih informacija iz kolegija
 6. Prepoznavanje, povezivanje i razumijevanje glavnih ideja kolegija
Metode podučavanja
Predavanje, diskusija, rad u grupama, individual ni rad
Metode ocjenjivanja
Ispunjavanje elemenata kontinuirane provjere znanja, koji se sastoje od redovitog pohađanje nastave (maks. 4 izostanka), pripreme za nastavu, sudjelovanja na nastavi, pisanje kraćih zadaća; polaganja teorijskog kolokvija i pravovremene predaje seminarskog rada. Kolokvij čini 40%, seminarski rad 40%, a ostali elementi kontinuirane provjere znanja 20% ocjene. Za prolaznu ocjenu nužno je ispuniti sve elemente kontinuirane provjere znanja.

Obavezna literatura
 1. Beowulf (odabrani dijelovi, dvojezično izdanje) (Heaneyjev i Tolkienov prijevod)
 2. Geoffrey Chaucer. The Canterbury Tales („The Nun’s Priest’s Tale“)
 3. Sir Thomas Malory. Le Morte Darthur (odabrani dijelovi)
 4. William Shakespeare. The Tempest
 5. Jonathan Swift. Gulliver’s Travels, IV voyage
 6. Lewis Carroll. Alice’s Adventures in Wonderland
 7. H. G. Wells. The Time Machine; „The Grey Man“
 8. Thomas More. Utopia
Dopunska literatura
 1. Todorov, Tzvetan. The Fantastic. A Structural Approach to a Literary Genre, Cornell UP, 1975.
 2. Suvin, Darko. “On the Poetics of the Science Fiction Genre”. College English. Sv. 32, Br. 3, 1972.: 372-382.
 3. Jackson, Rosemary. Fantasy. The Literature of Subversion, Routledge, 1981. (izbor)
 4. Čapek, Karel. In Praise of Newspapers and Other Essays on the Margin of Literature, Allen&Uwin, 1951. Eseji: “Towards a Theory of Fairy Tales”; “A Few Fairy-Tale Motifs”
 5. Hume, Kathryn. Fantasy and Mimesis. Responses to REality in Western Literature.Methuen, 1984. (Poglavlje II. i V.)
 6. Chanady, Amaryll Beatrice. Magical Realism and the Fantastic: Resolved Versus Unresolved Antinomy, Garland Publishing Inc, 1985. (izbor)
 7. Brooke-Rose, Christine. A Rhetoric of the Unreal. Studies in Narrative and Structure, Especially of the Fantastic, CUP, 1981. (Poglavlje II.)
 8. China Mielville's Intro and Ursula K. Le Guin's Essay in Utopia. Thoma More, London: Verso, 2016.

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij