Povijest Grčke i Rima II.

Naziv
Povijest Grčke i Rima II.
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
5
Šifra
117667
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Poznavanje specifičnosti izvora za rimsku povijest
  2. Poznavanje povijesti istraživanja i interpretiranja rimske povijesti
  3. Vještine vrednovanja teza u literaturi i postavljanja u odnos prema izvorima
  4. Prijeđen potpun pregled povijesti stare Italije od prapovijesti i pregled povijesti ustroja i ekspanzije rimske države do kasnoga Carstva
  5. Vještina probira podataka iz izvora i mišljenja u literaturi koji su važni za vlastitu istraživačku temu iz rimske povijesti
  6. ocijeniti važnost proučavanih fenomena u širem povijesnom kontekstu
  7. Vještina referiranja na podatke iz izvora i na teze iz literature
  8. Pisanje stručnog teksta o odabranoj problematici iz rimske povijesti i oprema propisnim kritičkim aparatom
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij