Povijest islama II

Naziv
Povijest islama II
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
3
Šifra
142497
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Primarni cilj predmeta je upoznati studente s osnovnim kulturno-povijesnim karakteristikama islama iz “novog zlatnog perioda” islamske civilizacije (1300 - 1800), postklasičnog perioda te sa suvremenim kretanjima u islamskom svijetu.
Sadržaj
 1. Predavanje. Uvod i rekapitulacija osnovnih prethodno dobivenih informacija i zaključaka i periodizacija kulturne povijesti islama.
 2. Predavanje. Turkijske države – tipologija (1. uski vladajući sloj, poput Gaznavida i dr. te 2. masovna kolonizacija na tlo središnjih islamskih pokrajina,Seldžuci).
 3. Predavanje. Mongoli i države nasljednice: Ilhanidi, Zlatna Horda, Čagatajski hanat.
 4. Predavanje. Timur i Timuridi.
 5. Predavanje.Islam u rubnim zonama: Crna Afrika, Jugoistočna Azija. Antropogeografska teorija o pogodnostima za širenje islama i barijerama.
 6. Predavanje. Nova islamska filozofija u mističkom ruhu u Iranu (Molla Sadra).
 7. Predavanje. Islam i svjetska trgovina. Islam i kapitalizam.
 8. Predavanje. Mamelučki sultanat u Egiptu.
 9. Predavanje. Ibn Tajmija: prethodnik suvremenog radikalizma?
 10. Predavanje. Safavidska država u Iranu, konačna prevlast duodecimalnog šiizma.
 11. Predavanje. Islam u Indiji, Mogulska država, tolerancija i netrpeljivost.
 12. Predavanje. Osmansko carstvo i novi centri islamske kulture. Značajniji derviški redovi: osnovi učenja, praksa i društvena uloga.
 13. Predavanje: Islam danas. Sekularizacija. Muslimani u svijetu i islamske države
 14. Zaključna razmatranja i otvorena pitanja

Ishodi učenja
 1. Upoznavanje temeljnih islamskih institucija ovog perioda, dometa na polju teologije, znanosti, književnosti i umjetnosti te najmarkantnijih ličnosti i najvažnija djela.
 2. Upoznavanje centara islamske kulture nakon prodora Mongola (1258.) i razaranja Bagdada, prije svega u Perziji, Osmanskom carstvu i Indiji.
 3. Razumijevanje islama danas i suvremenog islamskog svijeta.
Metode podučavanja
Redovno prisustvo (15%) i aktivno sudjelovanje u nastavi (15%); i završni pismeni ispit – test (45%) i usmeni (25%). Napomena: Završna ocjena uključuje vrednovanje rada i uspjeha studenta tijekom semestra iskazanih preko spomenutih obveza.
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Hiti, Filip, Istorija Arapa, I.P. “Veselin Masleša”, Sarajevo, 1967. (ili druga izd.)
 2. Svijet islama. Vjera – Narodi – Kultura. Priredio: Bernard Lewis, “Jugoslovenska revija” i “Vuk Karadžić”, Beograd, 1979.
 3. Smailagić, Nerkez, Klasična kultura islama, sv. I i II, Zagreb, 1976-77.
 4. Milot, Jean-Rene, Islam i muslimani, preveo Bonaventura Duda, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1982.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 2. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar