Povijest judaističkih studija

Naziv
Povijest judaističkih studija
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
147586
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznati studente s judaističkim studijem u njegovoj raznolikosti glede disciplina, kronologije, kao i geografskih specifičnosti. Cilj će se postići analizom sve većeg konsenzusa oko ciljeva i metodologije u judaističkim studijima i upoznavanjem sa suvremenim znanstvenim inicijativama u različitim poddisciplinama judaističkih studija (povijest, religija, filozofija, književnost). Upoznati studente s metodologijom povijesnih znanosti, s obzirom da je važan dio judaistike vezan za istraživanje židovske povijesti.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje. Terminologija, kronologija.
 2. Uvodna razmatranja o povijesti studija judaistike izvan i unutar okvira sveučilišta prije i nakon razdoblja moderne.
 3. Uvodna razmatranja o povijesti studija judaistike izvan i unutar okvira sveučilišta prije i nakon razdoblja moderne.
 4. Wissenschaft des Judentums u kontekstu emancipacije i haskale te kritička razmatranja utjecaja Wissenschafta i njegova rekonstrukcija.
 5. Wissenschaft des Judentums u kontekstu emancipacije i haskale te kritička razmatranja utjecaja Wissenschafta i njegova rekonstrukcija.
 6. Wissenschaft des Judentums u kontekstu emancipacije i haskale te kritička razmatranja utjecaja Wissenschafta i njegova rekonstrukcija.
 7. Doprinos cionizma za studij judaistike kao i doprinosi pojedinih židovskih zajednica u dijaspori (ruski, izraelski i američki doprinos).
 8. Doprinos cionizma za studij judaistike kao i doprinosi pojedinih židovskih zajednica u dijaspori (ruski, izraelski i američki doprinos).
 9. Povijesne perspektive judaistike (moderna europska židovska povijest te cionizam i povijest Države Izrael).
 10. Povijesne perspektive judaistike (moderna europska židovska povijest te cionizam i povijest Države Izrael).
 11. Suvremeni razvoj metodologije i studija judaistike u svijetu.
 12. Suvremeni razvoj metodologije i studija judaistike u svijetu.
 13. Suvremeni razvoj metodologije i studija judaistike u svijetu.
 14. Suvremeni razvoj metodologije i studija judaistike u svijetu.
 15. Zaključna razmatranja.

Ishodi učenja
 1. ovladati osnovnim znanjima o povijesti studija judaistike prije i nakon razdoblja moderne
 2. ovladati glavnim školama unutar judaističkih studija: Wissenschaftom, cionističkom historiografijom, različitim pristupima različitih "škola" akademskih zajednica u dijaspori, s naglaskom na ruski izraelski i američki doprinos
 3. informirati i usvojiti znanja o suvremenom razvoju metodologije
 4. dati svoj doprinos kritičkim osvrtom na jedan studij judaistike u svijetu danas
Metode podučavanja
Predavanja, zajednički rad na izvorima, mješovito e-učenje.
Metode ocjenjivanja
Seminarski rad, ispit.

Obavezna literatura
 1. Yosef Haim Yerushalmi, Zakhor: Jewish History and Jewish Memory (University of Washington Press, 1996.)
 2. Salo Wittmayer Baron, “Ghetto and Emancipation: Shall We Revise the Traditional View?,” (The Menorah Journal, 1928.)
 3. D. Engel, Crisis and Lachrymosity: On Salo Baron, Neobaronianism, and the Study of Modern European Jewish History (Jewish History, 2006.), 20:3-4, 243–264
 4. Martin Goodman, The Oxford Handbook of Jewish Studies, (Oxford University Press, 2003), odabrana poglavlja
 5. Shaye J. D. Cohen, Edward L. Greenstein ur., The State of Jewish Studies (Wayne State University Press, 1990), odabrana poglavlja
 6. David N. Myers. Re-inventing the Jewish Past: European Jewish Intellectuals and the Zionist Return to History (New York: Oxford University Press, 1995.), odabrana poglavlja
 7. Gershom Scholem, “The Science of Judaism Then and Now”, The Messianic Idea in Judaism (New York, 1971), 308-309
 8. Burton Visotzky, David Fishman, From Mesopotamia To Modernity: Ten Introductions To Jewish History And Literature, Perseus, 1999. (odabrana poglavlja)
Dopunska literatura
 1. Adele Berlin i Marc Zvi Brettler ur., Jewish Study Bible (Oxford/New York: Oxford University Press, 2004), odabrana poglavlja
 2. David N. Myers, "The Scholem-Kurzweil Debate and Modern Jewish Historiography" Modern Judaism, 6:3 (1986), 261-286

Obavezan predmet na studijima
 1. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar