Povijest starog Istoka II

Naziv
Povijest starog Istoka II
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
5
Šifra
118169
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. ocijeniti važnost proučavanih fenomena u širem povijesnom kontekstu Levanta, Anadolije, Irana, Sirije i Mezopotamije
  2. definirati istraživačku temu o problematici egipatske povijesti
  3. napisati dobro strukturiran seminarski rad
  4. primijeniti znanja i vještine u korištenju specifičnih alata potrebnih za proučavanje izvora za egipatski povijest
  5. demonstrirati detaljno znanje egipatske povijesti starog vijeka
  6. objasniti fenomene egipatske povijesti u komparativnohistorijskoj perspektivi
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij