Prevođenje uz pomoć prevoditeljskih alata

Naziv
Prevođenje uz pomoć prevoditeljskih alata
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
142504
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Seminar
15
Lektorske vježbe
30

Cilj
Cilj je predmeta upoznati studente s računalno potpomognutim prevođenjem i strojnim prevođenjem, kao i alatima koji pomažu u prevođenju. Računalno potpomognuto prevođenje podrazumijeva uporabu različitih pomagala poput prijevodnih memorija, elektroničkih rječnika, terminoloških baza i ostalih izvora. Studenti će se upoznati s osnovama računalno potpomognutog prevođenja s posebnim naglaskom na komercijalni program Trados. U praktičnome će radu studenti koristiti Trados i ostale alate za prevođenje zadanih tekstova na teme koje su tražene na tržištu (pravo, ekonomija, financije, EU itd.).
Sadržaj
 1. Uvod u CAT tehnologije (tehnologije za računalno potpomognuto prevođenje); njihove prednosti i ograničenja
 2. Upoznavanje s komercijalnim sustavom Trados kao najraširenijim alatom za strojno prevođenje (sučelje, personalizacija parametara, otvaranje i spremanje datoteka i sl.)
 3. Priprema teksta za računalno prevođenje; problemi u računalnom prevođenju. Vježbe na računalu.
 4. Prijevodne memorije: izrada, pohranjivanje, korištenje, dijeljenje s kolegama. Vježbe na računalu.
 5. Nadograđivanje prijevodnih memorija i upoznavanje s dodatnim funkcijama u Tradosu (concordance i sl.). Vježbe na računalu.
 6. Spajanje prijevodnih memorija. Vježbe u Tradosu.
 7. Izrada glosara i njihova važnost za prevoditelje; računalni alati za izradu glosara. Vježbe na računalu.
 8. Korištenje elektroničkih prevodilačkih izvora na internetu: rječnika, terminoloških baza i ostalih alata, posebno onih Europske unije (IATE, EurLex). Vježbe uz primjenu pokazanog.
 9. Računalno pretraživi jezični korpusi kao pomoć u prevođenju. Vježbe na računalu.
 10. Strojno prevođenje i njegove razlike spram računalno potpomognutog prevođenja. Vježbe u programu Trados.
 11. Izrada prijevodnog projekta u Tradosu. Vježbe na računalu.
 12. Internetski dostupni alati za hrvatski, francuski i engleski jezik; njihove razlike. Vježbe u programu Trados.
 13. Računalno potpomognuto prevođenje i strojno prevođenje u europskim institucijama i na europskom tržištu. Prijevod u programu Trados.
 14. Razvoj i trenutno stanje elektroničkih alata za prevođenje. Vježbe prevođenja u Tradosu.
 15. Završna rekapitulacija kolegija.

Ishodi učenja
 1. Studenti će se upoznati s alatima za računalno potpomognuto prevođenje
 2. kreirati i organizirati vlastite prijevodne memorije te dijeliti memorije s kolegama
 3. osmisliti i organizirati vlastite glosare na temelju provjerenih terminoloških alata
 4. otkriti i valorizirati digitalne jezične alate koji su slobodno dostupni na internetu
 5. povezati sve dostupne alate u sustav koji će im pomoći u svakodnevnom prevođenju
Metode podučavanja
Izlaganje Analiza prijevoda Vježbe prevođenja, vježbe u programu Trados
Metode ocjenjivanja
Pisani prijevodi na satu na zadanu temu

Obavezna literatura
 1. Pavlović, Nataša. 2017. Strojno i konvencionalno prevođenje s engleskoga na hrvatski: usporedba pogrešaka. Jezik kao predmet proučavanja i jezik kao predmet poučavanja. Stolac, D. i Vlastelić, A. (éd.). Zagreb : Srednja Europa, HDPL. pp. 279-295
Dopunska literatura
 1. Loock, Rudy. 2016. La Traductologie de corpus. Presses universitaires du Septentrion.
 2. Kučiš, V. Prevodilački alati u funkciji kvalitete prijevoda. Informatologia 43 (1), 2010. Str. 19-33.
 3. Seljan, Sanja; Gašpar, Angelina. (2009). Primjena prevoditeljskih alata u EU i potreba za hrvatskim tehnologijama // Jezična politika i jezična stvarnost / Granić, Jagoda (ur.). Zagreb : HDPL. Str. 617-625.

Izborni predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij