Pripovjedna disemiNacija Australije

Naziv
Pripovjedna disemiNacija Australije
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS bodovi
6
Šifra
142414
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Očekuje se da će studenti dobiti kompetencije koje omogućuju utemeljen u argumentaciju iz predmetnoga područja te će biti sposobni prikupiti i tumačiti bitne podatke vezane uz odgovarajuća društvena, znanstvena i etička pitanja kojima se bavi navedeni kolegij (multikulturalnost, transkulturalnost, trans/nacionalno, uspostava suvremenog identiteta, globalizacija). Studenti će moći drugima prenašati informacije, ideje i probleme s kolegija
Sadržaj
 1. Uvod u stvaranje nacije: kolonijalna i postkolonijalna povijest Australije: pregled ključlnih događaja
 2. Povijesni pregled: nastavak; alternativna povijest: Bhabha i disemiNacija, Anderson i zamišljena zajednica
 3. DisemiNacija sadašnjosti; Foucault; grafički romani The Rabbits i The Arrival; slipstream
 4. The Arrival nastavak: posthumanizam; dokumentaraac Chasing Asylum (2016)
 5. DisemiNacija budućnosti: film The Rover
 6. DisemiNacija suvremen australštine: Christos Tsiolkas, The Slap (2009)
 7. The Slap nastavak.
 8. Prvi kolokvij (45min); Uvod u aboridžinsku Australiju: povijest
 9. Uvod u aboridžinsku Australiju: pripovijest
 10. Dokumentarac Contact (2009); animirani film Cannibal Story (2013)
 11. DisemiNacija suvremene aboridžinalnosti: humor i sadašnjica: Gayle Kennedy: Me, Antman & Fleabag (2007)
 12. DisemiNacija suvremene aboridžinalnosti: humor i trauma: Louis Nowra Radiance (1993) i istoimeni film
 13. Diseminacija suvremene aboridžinalnosti: humor i preživljavanje: film Charlie's Country (2914)
 14. Zaključna rasprava
 15. 2. kolokvij

Ishodi učenja
 1. Definiranje i reprodukcija ključnih informacija iz kolegija (povijest Australije, suvremeni australski autori, australska kinematografija, aboridžinsko pismo)
 2. Prepoznavanje, povezivanje i razumijevanje glavnih ideja kolegija (kolonijalno/postkolonijalno/neokolonijalno; većinsko/manjinsko; povijest/pri-povijest, kulturna razlika/raznolikost; Drugo/drugo; središte/margina; monokultura/multikulturalnost)
 3. Primjena naučenog u novoj situaciji oslanjanjem na glavne ideje i informacije kolegija (samostalni rad na tekstu)
 4. Uočavanje suodnosa istovjetih motiva i načela u australskoj književnosti i filmu kako bi se uočili obrasci (ponavljanje motiva krajolika u književnosti i filmu i razlog sveprisutnosti krajolika u australskoj kulturi)
 5. Kritičko prosuđivanje o idejama, uočavanje sličnosti i razlika na temelju rada na književnim tekstovima i filmu (drugačije aboridžinsko i neaboridžinsko poimanje prostora i vremena; kanon vs. manjinski tekst; realizam vs. fantastika)
 6. Sintetiziranje i povezivanje znanja iz različitih područja (književnost, antropologija, povijest, zemljopis, vizualna umjetnost) i korištenje tako stečenog znanja za stvaranje novih cjelina (australska problematika se širi na postkolonijalnu problematiku, a postkolonijalna na suvremeni trenutak globalizacije i transkulturalnosti)
Metode podučavanja
Predavanje, diskusija, rad u grupama, individualan rad
Metode ocjenjivanja
Ispunjavanje elemenata kontinuirane provjere znanja, koji se sastoje od redovitog pohađanje nastave (maks. 4 izostanka), pripreme za nastavu, sudjelovanja na nastavi, pisanje kraćih zadaća; polaganja dva kolokvija i pravovremene predaje seminarskog rada. Kolokvij čini 40%, seminarski rad 40%, a ostali elementi kontinuirane provjere znanja 20% ocjene. Za prolaznu ocjenu nužno je ispuniti sve elemente kontinuirane provjere znanja.

Obavezna literatura
 1. Christos Tsiolkas. The Slap (2009)
 2. John Marsden and Shaun Tan. The Rabbits (1998)
 3. Louis Nowra. Radiance (1993)
 4. Marie Munkara. A Most Peculiar Act (2014)
 5. Gayle Kennedy. Me, Antman & Fleabag (2007)
 6. Shaun Tan. The Arrival (2006)
Dopunska literatura
 1. Sterling, Bruce, "Slipstream 2", Science Fiction Studies, 38:1, 2011: 6-10
 2. Nicholls, Christine. “‘Dreamtime’ and ‘Dreaming and place - Aboriginal monsters and their meanings". A Year in Life of Australia. The Conversation. Ed. The Conversation, Sydney: Future Leaders, 2014: 82-91.
 3. Milner Davis, Jasica, "Aussie humour and laughter: Joking as an acculturatin ritual". Serious Frolic: Essays on Australian Humour. eds Fran De Groen and Peter Kirkpatrick, St Lucia, Queensland: UQP, 2009: 31-47.
 4. Holt, Lillian. "Aboriginal humour: A conversational corroboree", Serious Frolic: Essays on Australian Humour. eds Fran De Groen and Peter Kirkpatrick, St Lucia, Queensland: UQP, 2009: 81-84.
 5. Farca, paula Anca. "Humour in Contemporary Adult Fiction". A Companion to Australian Aboriginal Literature, ed. Belinda Wheeler, Rochester, New York: Camden house, 2013: 125-138.
 6. Bhabha, Homi K. The Location of Culture. London/New York: Routledge, 2004 (1994)
 7. Ashcroft, Bill. “Is Australian Literature Post-Colonial?”, Modern Australian Criticism and Theory. Eds. David Carter and Wang Guanglin. Qingdao: China Ocean University Press, 2010: 1-13.
 8. Anderson, Benedict. Imagined Communities. Reflection on the Origin and Spread of Nationalism. Revised Edition. London/New York: Verso. 2006.
 9. Ashcroft, Bill, Gareth Griffiths and Helen Tiffin Eds. Post-Colonial Studies: The Key Concepts, London/New York: Routledge, 2002.
 10. Nicholls, Christine. “‘Dreamtime’ and ‘The Dreaming’ – an introduction”. A Year in Life of Australia. The Conversation. Ed. The Conversation, Sydney: Future Leaders, 2014: 77-82.

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij